Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Søknad om reisestøtte Sør Afrika i forbindelse med DesignArena's tur til Cape Town og innovasjonskonferansen Design InDaba i feb/mars 2017

Tildelt: kr 17 999

DesignArena arrangerer en meget aktuell tur til Sør Afrika som holder et høyt faglig nivå og som inkludere besøk til flere spennende bedrifter og institusjoner som er aktuelle for flere av Protomore og iKubens deltakerbedrifter. Det er et sterkt ønske fra deltakerbedriftene at vi orienterer oss i Sør Afrika og vurderer markedet. En av iKuben?s deltakerbedrifter, Axess, har etablert seg i Sør Afrika og et besøk til deres kontor i Cape Town er planlagt. Fokuset på fornybar energi i Sør Afrika er spennende for flere av iKubens bedrifter i prosessen med å omstille seg til nye markeder. Deltakelsen på innovasjonskonferansen Design InDaba vil gi inspirasjon og faglig påfyll i vårt arbeid med å utvikle vår metodikk innen Design Thinking i vår Protomore lab, samtidig vil denne turen gi muligheter for knytte nye relasjoner til våre bedrifter og grundere. Se vedlegg for mer utfyllende informasjon om prosjektet.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen