Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Downhole Swarf Collection Tool

Alternativ tittel: Engelsk

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektnummer:

272003

Prosjektperiode:

2017 - 2020

Organisasjon:

Geografi:

Innen olje og gassutvinning er det nødvendig å utnytte investeringene i felt og brønner maksimalt for bland annet å oppnå høye målsetninger til utvinningsgrad (EOR - Extended Oil Recovery) Optimal og effektiv kostnadsutnyttelse vil kunne være å gjøre sidestegs boring i eksisterende brønner for økt drenering av reservoar eller andre formål som støtter økt utvinning fra feltet. Sidestegsboring utføres ved at det milles gjennom eksisterende casing i brønn og videre bores ny brønn som ferdigstilles. Teknologien som er utviklet i dette prosjektet er rettet mot det å håndtere metall spon fra sidestegs boringen, benevnes normalt som vindus milling(fresing) gjennom foringsrør i brønnen. Dagens metode for å samle opp, rense brønn for spon består i bruk av permanente magneter i borestrengen, samt at spon kan sirkuleres sammen med retur væsken tilbake til riggen Metode medfører gjerne flere vaskeruns for å fjerne mer spon, BOP kan akkumulere spon som kan påvirke utstyrets evne til å operere som påkrevd. Videre blir spon fjernet fra magneter for hånd på boredekk. Disse forhold er blitt adressert av Swarfix® nyutviklede teknologi Swarfix® WCT (Well Cleaning Tool) ved at all spon samles opp kontinuerlig gjennom hele operasjon nede i brønn i verktøyets beholder. Det er ikke spon i retur væskestrøm, det er ikke behov for å håndtere spon på overflaten og det er ikke behov for ekstra vaskeruns for å oppnå tilstrekkelig ren brønn eller BOP rensing før videre operasjon. Dette gir direkte positiv påvirkning av HMS resultat, det forbedrer operasjonell risiko og effektivitet, samt bidrar til å redusere operasjonell kostnad. Teknologien bygger også på bruk av permanente magneter, men nå er magnetene plassert beskyttet innvendig i en sylinder (Swarfix® Magnet Sleeve). Ved å la en transport skrue (Swarfix® Screw) omslutte Magnet Sleeve, samt holde denne i ro ved hjelp at et rulleanker (Swarfix® Anchor) som aktiveres og låser mot foringsrøret ved pumping av væske gjennom borestrengen, har man et system som kontinuerlig under hele operasjonen vil kunne rengjør Magnet Sleeve og mate spon som fanges videre nedover i en beholder (Swarfix® Container) som er plassert under Magnet Sleeve. Viktige forhold som er blitt adressert under utvikling av teknologien fleksibilitet i design da den alltid vil være del av en verktøystreng som består av utstyr fra en eller flere andre leverandører. Krav spesifikasjonene til trykk, temperatur, rotasjon, væskerater, bore væsker, strekk styrke osv er tatt høyde for i designet for å åpne opp for å kunne levere og gjennomføre operasjoner i hele markedet. Ut over å tilfredsstille krav spesifikasjoner har også levetid ved MTBM vært viktig å adressere for å kunne levere tjenesten til konkurransedyktige betingelser. Swarfix WCT har gjennomgått følgende funksjonstesting for å kvalifisere for TRL4 - Funksjonstesting i test brønn under operasjonelle betingelser for rotasjon, flow, væske og med 100% rensing av spon som resultat - Verifisering av robusthet ved at Swarfix WCT har vært del av mille operasjon av foringsrør i 8 ½ time effektiv milling, 100% oppsamling av spon og ingen tekniske problem under gjennomføringen. - Levetidstest med fokus på Anchor, Magnet Sleeve og Screw da disse er ansette som de mest kritiske komponenter, testet ved 24 timers kontinuerlig operasjon og sirkulasjon av spon. Test gjennomført uten tekniske problem og slitasje dokumenterer at design og løsning fra siste del av prosjektet har adressert og løst utfordring med slitasje ved bruk av en teknisk robust og levedyktig metode. Swarfix WCT var ferdig utviklet og TRL4 kvalifisert i Q4 2020. Pilot brønn testing forventes gjennomført i Q1 2021 og kommersielt tilgjengelig tjeneste fra Q2 2021.

Teknologi for aktiv oppsamling av spon nede i brønn ved vindusmille operasjoner er realisert og de kommuniserte gevinster innen HMS og forbedringer av operasjonell effektivitet som ble gjordt ifm oppstart av prosjektet vil kunne realiseres. Teknologien har nådd TRL4 akespet av industri partner og det forventes utpøving offshore på norsk sokkel allerede i januar/februar 2021. Det medfører at prosjektet går over til kommersiell drift med inveseteringer i produksjon og levering av tjenester, dvs at selskapet Swarfix AS vil bidra til både arbeidsplasser internt og externt hos underleveranndører. Det er også vist stor interesse for teknologien fra store internasjonale oljeselskap og globale service selskap som indikerer at vekst utenfor Norge vil ha stort potensiale.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk