Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Subsea Power System Integration and Shallow Water Testing - Joint Industry Project

Alternativ tittel: Undervanns kraftsystem integrasjon og testing - JIP

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

272095

Prosjektperiode:

2017 - 2019

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

ABB fullførte sin 3000-timers lange sjøvannstest 13. November. Testen er en del av det formelle kvalifiseringsprogrammet. Prototypene har, med suksess, demonstrert ytelse, pålitelighet og utholdenhet gjennom hele testperioden. Realiseringen av undervannsfabrikasjon er vel underveis og tilbyr mange fordeler for prosessering og produksjon. De store utfordringene knyttet til å plassere kraftforsyning og infrastruktur på havbunnen belønnes med vesentlige økonomiske og tekniske fordeler, men setter også ekstreme krav til pålitelighet og sikker teknologi. Prosjektet har bidratt til å løse de utfordringene som er nevnt over. Grunnkonseptet og utviklingen av prototypene er i stor grad ferdigstilt og gjeldende fokus er knyttet til kvalifisering og omfattende testing av enhetene som er: Frekvensomformer, mellomspent bryteranlegg og tilhørende kontrollsystem. Sertifisering og kvalifisering av prototypene er noe av det viktigste da det verifiserer at utstyret møter de designkrav, ytelse og kvalitet som forventes og kreves. Utstyret møter spesielt høye krav til påkjenninger som trykk og termisk virkningsgrad for å kunne driftes i de omgivelsene. Det er høyt fokus på krav til pålitelighet ettersom utstyret skal driftes i 30 år med minimalt avbrudd og vedlikehold. Det kan sammenlignes med å sende en satellitt til verdensrommet, når den først er der, er den nærmest utilgjengelig. Det samme gjelder når man senker utstyr på 3000m på havbunnen og det eksisterer ikke vedlikeholds personell på 3000m dyp. Prototypene er ledende teknologi og ABB gjør banebrytende og innovative design for å møte kravene til pålitelighet og sikkerhet. Prototypene under utvikling inkluderer fullskala undervanns frekvensomformer, mellomspent bryteranlegg og tilhørende kontrollsystem. Disse gjennomgår nå de siste stegene i formelle kvalifiseringstester. Teknologiske fremskritt kan ansees på linje med romprogrammets og realiseringen av undervannsfabrikasjon nærmere enn det noen gang har vært. Arbeid utført så langt i dette prosjektet er ansett å ha vesentlig verdi for fremtidens teknologi og industri.

The support from the Research Council of Norway has contributed economically to the successful completion of the 3000h shallow water test, demonstrating performance, relibility and endurance of the prototypes as part of the formal qualification program.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk