Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

KESS-Demonstration of an innovative high-efficiency Kinetic Energy Storage System for sustainable powering of offshore jack-up drilling rigs

Alternativ tittel: KESS-Demonstration of an innovative high-efficiency Kinetic Energy Storage System

Tildelt: kr 1,2 mill.

Siemens Energy AS har sammen med kunde Maersk Drilling AS jobbet for å utvikle en spennende og moderne Flywheel løsning, designet for offshore bruk. Løsningen ble og blir sett på som spesielt nyttig for drilling-segmentet, hvor de under operasjon har behov for å få eller avgi store mengder energi innenfor korte intervall, som Flywheel-løsningen kan avgi eller motta. WattsUp Power AS har med sitt KESS produkt søkt å dra nytte av moderne materialer og kunnskap som har blitt utviklet i det danske vindmølle miljøet. Dessverre fikk vi som gruppe problemer med å holde tidsfristen for produktutviklingen. Fremdriften var ikke innenfor rammen gitt av Forskningsrådet. Derfor ble vi som gruppe enig med Forskningsrådet om å avslutte prosjektet i juni 2021. Vi tror imidlertid fortsatt på løsningen, og ser frem til å ta denne i bruk innenfor drilling markedet når den er ferdig utviklet.

In agreement with the NRC the project was closed down early due to lack of progress.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk