Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Advanced non-invasive subsea and topside flow meter

Alternativ tittel: Advanced non-invasive subsea and topside flow meter

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

272124

Prosjektperiode:

2017 - 2020

Organisasjon:

Geografi:

Gjennomføring av prosjektet har ført til stor interesse fra oljeselskaper på NCS or globalt og testing i og utenfor prosjektet har brakt Xsens topside flow meter til TRL 6 og subsea versjon til TRL 4. Det er oppnådd kommersielle kontrakter for både topside og subsea versjon av teknologien. Prosjektet var viktig for tildelt av prisen «Spotlight on New Technology» til Xsens for små og mellomstore bedrifter på OTC 2019 i Houston. Enkelte tester for vann- og salinitetsmåling som ble utsatt til 2020 vil på grunn av Coronasituasjon bli gjennomført etter prosjektavslutning.

Prosjektet har hatt svært stor betydning for aksept i markedet, både NCS og globalt, for Xsens clamp-on flow meter, i applikasjoner både topside og subsea. Prosjektets resultater underveis var avgjørende for at Xsens i 2019 mottok prisen "Spotlight on New Technology" som førte til stor internasjonal oppmerksomhet og deretter kommersielt salg world-wide. Prosjektets resultater har også styrket muligehten for videreutvikling av teknologien for flow-måling av borevæsker for offshore og onshore drilling-markedet globalt, gjennom bevilget og igangsatt IPN-prosjekt støttet av Equinor og Total.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk