Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

RDM-C Reelwell Liner- and Casing Drilling

Alternativ tittel: RDM-C Reelwell Liner- og Casing Boring

Tildelt: kr 5,4 mill.

Teknologi for boring og foring samtidig av en brønn ble allerede gjort for over 100 år siden. Gevinsten er raskere og sikrere etablering av en brønn, da dette ellers gjøres i to operasjoner. Imidlertid har teknologien hatt utfordringer, særlig på grunn av høye vridningsmoment på strengen og høyt trykktap på returvæsken. Reelwell har utviklet boreteknologi basert på to-kanals borerør, som løser utfordringene med høye vridningsmoment og trykktap. Ideen er å tilpasse teknologien for å muliggjøre samtidig boring og foring. Dette forventes å øke rekkevidde og bruksområdet for den nye teknologien. Beregninger viser svært gode resultater på forventet ytelse, både for å redusere trykktap, redusere vridningsmoment samt å øke rekkevidde for samtidig boring og foring. En vellykket utvikling av teknologien vil bety betydelige reduksjoner av kostnaden til etablering av brønner. Det forventes samtidig til å øke verdiskapingen fra felter både i Norge og globalt.

The main objectives of the RDM-C project were: - Feasibility and design of system and prototype components. - Manufacturing and workshop testing of system assemblies. - Full scale verification of system. The results of the project were successful on all the above points. The novel RDM-C solution for installing liner while drilling long horizontal wells should be further field tested, to improve the operator's confidence to use the technology in their field operations.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk