Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Firesafe Energy - Next level cable and pipe fire sealing

Alternativ tittel: Firesafe Energy - Next level cable and pipe fire sealing

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

272128

Prosjektperiode:

2017 - 2019

Geografi:

Ved å benytte seg av bedriftens kompetanse og teknologi innen landbasert brannsikring, skal Firesafe Energy, sammen med partnere i DNV GL, SP Fire Research, Vard Group og Statoil, utvikle nye løsning for offshore bruk. Vår nye branntettemasse, GPG Marine, har til nå gjennomgått en rekke tester. Hydrokarbonbrann-tester (HC-brann) for kabelgjennomføringer, i dekk og skott, er allerede gjennomført og vi har også fått "Type Approval" sertifikat fra DNVGL. GPG Marine har også blitt testet i jet-brann (350kW/m2) for kabelgjennomføringer med et meget imponerende resultat. IMO-brann i dekk er gjennomført hos RISE Fire Research i Trondheim, og vi har klart kravet til A60 og A0 for kabelgjennomføringer og A60 for rørgjennomføringer. Våre nye polyuretan produkt, PEM750, er testet i A60 (kabelgjennomføringer) med positivt resultat. Vi har videre testet et bredt utvalg av både rør-, kabel- og "tomme" gjennomføringer med GPG Marine for A0, A60, H0, H60, H120 for dekke og skott med meget gode resultater. Søknader er sendt inn til DNV for brannsertifikater, både Type-godkjenning og MED (B+D).

-

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk