Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Variabel oppdrift

Alternativ tittel: Undervanns løfteoperasjoner på åpent hav foregår i dag hovedsakelig ved hjelp av kraner montert på spesialskip eller andre flytende innretni

Tildelt: kr 3,6 mill.

Kontrollert Variabel oppdrift av undervanns utstyr har i lange tider vært et identifisert behov subsea og ROV bransjen. IKM sin VBS (Variable Buoyancy System)er enkelt forklart en metode for å kontrollert produsere en oppdrift ved evakuering av vann fra forseglede/tette tanker. Systemet bruker ikke komprimert gass for evakuering i noen form. VBS muliggjør løfting/flytting av større vekter enn det en ROV normalt kan forflytte uten bruk av ekstra fast oppdriftselementer eller løfteline fra overflaten. Systemet har den egenskap at for hver liter vann som blir evakuert får man 1 kg ekstra oppdrift. Drift til pumpe kommer fra en standard ROV. Systemet kan tømmes og fylles gjentatte ganger. VBS har i prinsippet ingen begrensinger i dybde og kapasitet utover at tankene må tåle differensial trykket under vann og at pumpen blir dimensjonert for det mottrykket som vanndypet gir. Tanker vil fortrinnsvis konstrueres i komposittmaterialer for å redusere egenvekten der det er ønskelig. Bruk av VBS representerer en helt ny og revolusjonerende måte å installere og forflytte komponenter subsea. Dette betyr et kvantesprang i teknologiutvikling og vil resultere i betydelige besparelser for operatørene. Testinet på dypt vann med suksess Desember 2018.

Ettersom endelig test offshore (Snorre B) ikke har latt seg gjennomføre pga infrastruktur utfordringer på installasjonen er det oppnådde resultatet basert på inshore test i fjorden utenfor Tau i Ryfylke. Denne testen ble gjennomført på 170 meters vanndyp fra fartøyet Despina. Her om bord ble ROV type Merlin WR 200 brukt for kontroll av pumper og selve VBS test enhet. Resultatet er vedlagt i rapports form. Konklusjon er at VBS virket etter hensikten og løft under vann, 5,5 tonn, ble verifisert. Dette gir TRL nivå 4 i Equinor sin vurdering.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk