Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Drilling Data Hub Demonstration

Alternativ tittel: Drilling Data Hub Demonstration

Tildelt: kr 3,0 mill.

Automatisering blir sett på som en muliggjører for å øke effektiviteten og redusere miljøpåvirkningene ved utvinning av petroleumsressurser. Datautveksling i sanntid er en forutsetning for implementering av automatisert boring. Siden dataene i en boreoperasjon kommer fra ulike kilder og leverandører med varierende grad av forsinkelser og oppløsning, er en boredata hub nødvendig. Gjennom dette prosjektet, har vi utviklet en semantisk modell av boredataene og knyttet dem til sanntidsdata kilder. Som et resultat, har vi bevist fordelene av ordentlig beskrivelse av sanntidsdata. Gjennom demonstrasjoner har flere involverte aktører håndtert datautveksling uten behov for manuell konfigurering av signalene. Mange industripartnere har bidratt, og er det første skrittet mot smart integrering av boretjenester

The Drilling Data Hub Demonstration project delivered formal and technical tools to enhance interoperability between drilling automation solutions. While as per today a lot of manual work is required to deploy such solutions on a new rig, and relevant information may be lost underway, the proposed solution should allow for fully automated connection process, in an optimal fashion. This should result in significant gains in time and energy for the companies involved in the delivery of drilling services. For the operators and drilling contractors who typically order those services, the seamless integration enabled by the project may allow the adoption of alternative process architectures, for example micro-services driven ones. The work done in the project in that sense is a first important step towards more efficient drilling practices.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk