Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2017 for SINTEF-konsernet

Tildelt: kr 30,0 mill.

SINTEF er Norges største forskningsinstitutt og har en stor og bred fagportefølje. Hovedsatsingen mot H2020 vil være mot pilarene "Industrial Leadership", "Social Challenges" samt infrastruktur-programmet. Vi forventer at det blir deltakelser i 180-200 søknader og i 60-80 av disse vil SINTEF ta koordinator-ansvar.

Aktivitet:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020