Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Østlandsforskning: PES 2020 prosjektetablering, rammesøknad 2017.

Tildelt: kr 0,32 mill.

Instituttet har medio 2016 lagt en strategi for de neste årene hvor forskergrupper og fagområder instituttet ønsker spesielt å profilere og posisjonere er pekt ut. Det er særlig lagt vekt på regionale og nasjonale kunnskaps- og kompetansebehov på områder i samfunns- og næringsliv der instituttet er i posisjon til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag, og der instituttet har en internasjonal kontaktflate som basis for videre utvikling. Instituttet er pt deltaker i ett H2020-prosjekt (SIMRA), og ett ERASMUS+ prosjekt, det siste med ledelse av forskningsdelen. 2017 er et år hvor det skal gjøres en særlig innsats med posisjonering. Instituttet har i løpet av 2015 og 2016 beredt grunnen for å kunne gjennomføre posisjoneringsaktiviteter på flere aktuelle arenaer og i nettverk (se under), og 2017 er utpekt som et år hvor det å fylle dette med innhold vil bli prioritert. Dette vil kreve en ekstra ressursinnsats i 2017, og det søkes derfor om mulighet for å styre 33 % av ressursene i en rammebevilgning til nettopp posisjoneringsaktiviteter i 2017. Instituttet har tre strategiske profileringsområder; - "Entreprenørskap i utdanning" - "Regional utvikling i fjellområdene" - "Tjenesteproduksjon og innovasjon i offentlig sektor" Hovedprioriteringen i 2017 er å profilere og å bygge videre ut både faggrupppe og prosjekt- /programportefølje for de to første profileringsområdene. For det sist profileringsområdet vil hovedtyngden av aktiviteter foregå i 2018.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020