Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Industri (2017-2020) (Tidl. SINTEF Petroleum AS)

Tildelt: kr 1,1 mill.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder