Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til Nofima (2017-2020)

Tildelt: kr 3,3 mill.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder