Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte til planlegging av samarbeid mellom Uni. Ottawa og HSN

Tildelt: kr 16 999

EU sitt drivstoffdirektiv påpeker at 10% av markedsandelen til drivstoff skal være fornybar, og nasjonale strategier og internasjonale forpliktelser legger opp til økt bruk av nye typer drivstoff innen transportsektoren. Dette innebærer en stor omstilling av næringslivet, men også nye investeringer og installasjoner. En enkel prosess knyttet til sikkerhetsevalueringene ved nye installasjoner og modifisering av eksisterende anlegg vil spare mange ressurser og kan senke terskelen for å starte nye prosjekter. Dette prosjektet skal bygge videre på et norsk-canadisk samarbeid knyttet til eksplosjonssikkerhet som startet tidlig på 80-tallet. Enklere og sikrere implementering og bruk av alternative drivstoff fordrer en enklere og bedre forståelse av fysikken knyttet til eksplosjonsfaren. Dette prosjektet skal utforske potensialet for økt forståelse ved å kombinere laboratorieutstyr ved universitetet i Ottawa med Høgskolen i Sørøst-Norge sine målemetoder og bildebehandlingsanalyser. Hvis det er vellykket, kan videre forskning gi den første beskrivelsen av reelle detonasjoner (overlyds-forbrenning) og potensielt en mye enklere sikkerhetsanalyser for næringsliv og industri. Det er planlagt to uker til oppsett og testing. Det er også planlagt møter for å finne muligheter for studentutveksling mellom de to respektive institusjonene.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen