Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Fecal microbiota transplant in chronic fatigue syndrome - an RCT The comeback study

Alternativ tittel: Fekal transplantasjon ved kronisk tretthets syndrom - Comeback studien

Tildelt: kr 5,0 mill.

Ved fysikalmedisinsk avdeling UNN Harstad gjennomføres The Comeback Study - en placebokontrollert dobbelt blindet studie hvor kronisk tretthetssyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) skal behandles med fekal transplantasjon. Fekal mikrobiotia transplantasjon (FMT) har vært en vellykket behandling siden 50 -tallet ved infeksjon i tarmen av toxin produserende Clostridium difficile. I denne forbindelsen er det påvist at FMT kan normalisere bakterieprofilen når tarmfloaren er kommet i ubalanse. Det gjøres med å overføre tarmflora fra en frisk donor til tarmen hos som er syk, og dette kalles fekal transplantasjon. Ved CFS/ME er det påvist en bakterieprofil i tarmen som skiller seg ut sammenlignet med friske. Det er målt både indirekte og direkte økt aktivitet i immunforsvaret. Samtidig har man målt unormale nivå av stoffer i kroppen som kan stamme fra avfallsprodukter i tarmbakteriens fordøyelse av næringsstoffer. En unormal bakterieprofil kan påvirke tarmslimhinnen slik at barrierefunksjon ikke lengre fungerer optimalt og slipper gjennom stoffer som både påvirker energiomsettingen i kroppen og/eller setter i gang lavgradige betennelsesreaksjoner. Ved CFS/ME vet vi ikke sikkert hva som kommer først; Er en unormal bakterieprofil et resultat av, eller er det en årsak til CFS/ME? I vår studie skal vi behandle 80 CFS/ME pasienter med fekal transplantasjon. Vi skal måle sammensettingen av tarmfloraen før og etter behandling samtidig som vi kartlegger sykdomsaktiviteten. Slik håper vi å kunne si noe om hva som er rollen til tarmfloraen ved CFS/ME. Studien har sin egen facebook side som heter The Comeback Study. Der vil vi gi oppdatering på fremdriften i prosjektet.

This study implements a treatment that has been suggested for CFS/ME based on a poor quality open label study that showed persistent relief after transplantation of enteric bacteria. Theoretical framework is based on characterization studies in CFS/ME patients vs controls where gut bacteria and biomarkers for immune activation and leaky gut differs. Current knowledge is expanded by determining if there is a true cause and effect relationship between a dysbiotic gut flora and CFS/ME By fecal microbiota transplantation (FMT) we will establish a healthy gut flora, hypothesizing this will give symptom relief Establishing of a healthy gut flora by FMT is well documented by research in clostridium difficile colitis. Mode of delivery for FMT is easy, cheap and not limited to secondary care. If effective, treatment can be made available to a patient group suffering a disease with high impact on the individual and society by the nature of the severity This is a single center, double blinded, placebo-controlled, parallel group study with 12-month follow-up conducted at the University Hospital of North Norway, Harstad. Caregivers in the primary- and secondary healthcare recruit participants. Inclusion is based on the Canadian Criteria. 78 CSF/ME participants are allocated to receive a donor transplant or a placebo transplantation of their own feces Self assessment questionnaires and biodata for the technologies of microbiomics, metabolomics and immunological characterizations will be collected before intervention and in the 12 months follow up. This may lead to the discovery of biomarkers and a better understanding of the pathophysiology of CFS/ME Primary endpoint; Improvement in the Chalder Fatigue Scale at 3 month. A problem is the lack of consensus on symptom severity assessment. Also the logistics in the trial are challenging. We will overcome the difficulties by our personal experience in FMT trials and guidance by users that understands challenges with CFS/ME

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering