Tilbake til søkeresultatene

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Medfinansering av INTERREG-programmet Science for Society

Tildelt: kr 0,90 mill.

Budsjettformål:

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet