Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forebygging av utmatting undervannskonstruksjoner

Tildelt: kr 95 999

Se "Melding til Norges forskningsråd".

Idéen til hovedprosjektet er å demonstrere en universell vibrasjonsdemper for bruk til undervannskonstruksjoner, og innenfor hovedprosjektet skal produktet utvikles fra konseptnivå til endelig produkt, teknologikvalifiseres og leveres til pilotanlegg. Demperkonseptet er gjennom sitt utførende og egenskaper egnet for å løse utmatting- og vibrasjonsproblematikk på en rad applikasjoner av undervannskonstruksjoner innenfor energisektoren; transportrør av olje og gass, rør i manifolder/brønnkonstruksjoner, risers, el- og kommunikasjonskabler, kjettinger og strekkstag for fundamentering av blant annet slanke plattformstrukturer («subsea on a stick») og vindmølleparker offshore. Den enkelt største risikoen for å nå frem til hovedsøknad, antas å være den at man ikke får truffet de «riktige personene» innenfor de selskaper/organisasjoner som samarbeid ønskes med. Med «riktig person» menes den som har kjennskap til og/eller har problem med vibrasjon, med andre ord den som ser behovet av og potensialet for produktet, men som også er eller har tilgang til beslutningstakere i organisasjonen. Hvis man ikke klarer å nå frem til disse personene risikerer dette både tilføring av kunnskap in i og finansiering av prosjektet. Det anses derfor essensielt å få til møter med de de riktige personene, samt at ved møtet på presentert idéen på en slik måte at konseptet er tydelig, business casen er realistisk og lønnsom, samt er med på skaper interesse og engasjement.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk