Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

ALVA - production of lightweight electric motors for industrial UAVs

Alternativ tittel: ALVA - ny produksjonsteknologi for lettere elmotorer til transportindustrien

Tildelt: kr 1,00 mill.

Alva utvikler fremtidens elektriske motorer og generatorer. Nye produksjonsteknologier utviklet av studenter ved NTNU skal gjøre elmotorer lettere, mer effektive og billigere i produksjon. Ved å tenke utenfor boksen og kombinere moderne motordesignverktøy og avanserte komposittmaterialer ønsker Alva å endre hvordan vi ser på elektriske maskiner. Teknologien til Alva er så langt validert i laboratorietester, og skal nå testes i stor skala med en pilotkunde. FORNY STUD-ENT-prosjektet gjennomføres med en kunde i luftfartsbransjen, og har som mål å utvikle en motor med høy ytelse og lav vekt. Testingen av prototypen vil kartlegge motorens egenskaper og bidra til å bestemme hvilke andre markeder teknologien kan egne seg til. Alva Industries AS er et oppstartsselskap som har sitt utspring fra NTNUs Entreprenørskole. Teamet i Alva har også faglig forankring i mange ulike institutter ved NTNU i Trondheim, inkludert Institutt for Elkraftteknikk, Industriell Økonomi og Teknologiledelse, Institutt for Maskinteknikk og Produksjon, og Institutt for Marin Teknikk. I tillegg har Alva et omfattende nettverk av mentorer som veileder teamet innen både forretningsutvikling og teknologiutvikling.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020