Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kvalifisering av ERV® - en unik teknologi for autonom kontroll av væske strømning inn og ut av brønner

Tildelt: kr 99 999

Innowell Solutions AS har de siste 6 årene utviklet en autonom ventil for automatisk avsteningning av vann og gass i oljebrønner. Denne ventilen er 100% uavhenging av viskositet og strømningsrate. Dette er unikt og helt nytt i markedet. Denne ventilen er nå klar for uttesting og pilotering.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk