Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The 40th Information Systems Research Seminar in Scandinavia / The 8th Scandinavian Conference on Information Systems

Tildelt: kr 49 999

Konferansene IRIS og SCIS er begge sentrale årlige samlinger for (primært) skandinaviske forskere og PhD-studenter innen fagområdet informasjonssystemer. Fokuset for årets konferanse er "smart teknologi". IRIS startet opp i 1978 og arrangeres i 2017 for førtiende gang. SCIS ble lansert i 2010. De to konferansene arrangeres alltid samtidig og på samme sted, og dette er første gang HiØ har arrangøransvaret. Arrangementet vil foregå på konferansehotellet i Fredriksten festning. Innsendte artikler til IRIS og SCIS fagfellevurderes av en internasjonal programkomité. Utvalgte artikler publiseres bl.a. som Springer Lecture Notes på vitenskapelig nivå 1. Det er lagt opp et omfattende konferanseprogram over fire dager, med flere keynotes fra sentrale fagpersoner og tilsammen seks sesjoner med presentasjoner av innsendte artikler. Det vil også legges til rette for nettverksbygging, med workshops, sosiale samlinger/opplevelser.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon