Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

FIBROMYALGIA AND CHRONIC PAIN. -RESERACH FOR BETTER TREATMENT AND REHABILITATION

Tildelt: kr 74 245

Seminaret «FIBROMYALGI OG LANGVARIGE SMERTER. -FORSKNING FOR BEDRE BEHANDLING OG REHABILITERING» skal arrangeres på Diakonhjemmet sykehus 24. oktober 2017. Seminaret arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Norsk Revmatikerforbund (NRF), Norges Fibromyalgi forbund (NFf) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). To internasjonalt ledende forskere innen fibromyalgi og smerteforskning, Prof. Daniel Clauw, University of Michigan, USA og Prof. Winfried Häuser, Technische Universität München, har begge bekreftet at de kan komme til Oslo i oktober. Seminaret vil også gjennomføres som et livestreamet webinar med konferansens sentrale fagpersoner der det svares på spørsmål som brukere har sendt inni forkant av konferansen.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering