Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Arrangement av andre workshop i EU prosjektet HiPerCap

Tildelt: kr 0,11 mill.

Som en del av EU prosjektet HiPerCap, arrangeres en to dagers workshop for å presentere resultater fra HiperCap prosjektet og diskutere andre viktige aspekter relatert til CO2 fangst spesielt i Europa og Australia. Denne workshop'n som arrangeres i Oslo i september 2017 er en oppfølger av tilsvarende workshop som ble arrangert i Melbourne i Australia i mars 2015. Mens vi i den første workshop'n fokuserte mest på teknologiutvikling, vil fokuset i den andre også orienteres mer mot stor skala applikasjoner og driftsmessige utfordringer. Fire temaer som gjenspeiler hovedtemaene i HiperCap prosjektet dekkes også i workshop'n. I tilegg er det to sesjoner hvor det skal diskuteres teknologiutvikling og industrielle applikasjoner innenfor de tre hovedseparasjonstypene (absorpsjon, adsorpsjon og membraner) som er dekket i prosjektet. 12 eksterne samt 8 interne (fra konsoritet) er invitert til å holde foredrag, mens 1 ekstern og 1 intern er invitert til å lede hver sin diskusjonssesjon. For å gjøre det ekstra attraktivt for eksterne foredragsholdere har vi valgt å dekke deres reiseutgifter samt hotellopphold. Av samme grunn vil workshop'n være gratis for deltakerne. Arrangementet vil foregå i DNV GL sine lokaler på Høvik med middag for deltakerne på kvelden første dag på Frammuseet. Middagen er sponset av TCM. Vi søker Forskningsrådet om støtte til andre kostnader som ikke dekkes over HiPerCap prosjektet (dvs. hovedsaklig kostnader i forbindelse med de eksterne foredragsholderne samt utgiftene til catering hos DNV GL).

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering