Tilbake til søkeresultatene

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Advanced Piezoelectric Devices

Alternativ tittel: Avanserte piezoelektriske komponenter

Tildelt: kr 10,0 mill.

Piezoelektrisitet er fenomenet at enkelte materialer kan reagere elektrisk på en mekanisk påvirkning, eller alternativt mekanisk på en elektrisk påvirkning. For eksempel kan en bit av et piezoelektrisk materiale deformeres når setter en elektrisk spenning over den. Denne koblingen mellom det elektriske og det mekaniske domenet har gjort mange elektroniske komponenter mulig. Noen velkjente eksempler på bruksområder er kvartskrystallresonatorer i kvartsur, prober brukt i ultralyddiagnostikk og blekkskriverhoder. De mange teknologiske anvendelsene gjør piezoelektriske komponenter interessante forskningsemner innen ingeniørvitenskap og økonomisk viktige for mange bedrifter. Det er et betydelig antall høyteknologiske selskaper i Norge som har piezoelektriske komponenter som en del av kjerneteknologien sin. De omfatter så forskjellige områder som signalbehandling i satellitter, sonarer, medisinsk diagnostikk og selvfokuserende linser. Hovedformålet med dette strategiske prosjektet er å styrke piezoelektriske komponenter som et forskningsemne ved Universitetet i Sørøst-Norge. Vi har tre fokusområder for prosjektet. Det ene er piezoelektriske tynne filmer for høy-ytelse analog signalbehandling. Vi studerer nye metoder for å designe og produsere komponenter basert på tynne piezoelektriske filmer. Et annet er elektroniske grensesnitt til piezoelektriske transdusere for å muliggjøre levering av effekt til elektroniske enheter ved hjelp av ultralyd. Det tredje er tynnfilmbaserte aktuatorer i optiske systemer slik som kameraer. Arbeidet utføres ved Institutt for Mikrosystemer, Campus Vestfold i samarbeid med tre selskaper i Horten og andre forskningsinstitusjoner, både i inn-og utland.

The piezoelectric effect was discovered by Pierre and Jacques Curie in 1880 and is the phenomenon that some materials experience an electrical polarization change when a mechanical stress is applied. This is called the direct effect. A piezoelectric material also exhibits the converse effect, which is that it deforms when an electrical field is applied. This coupling between the electrical and the mechanical domain has made numerous electronic devices possible. Best known among laypersons is probably the quartz-crystal resonator that has been the basis for quartz watches for several decades. The probes used in ultrasound diagnosis are usually also based on piezoelectric materials. The numerous technological applications make piezoelectric devices interesting research subjects in the engineering sciences and economically important for many businesses. There is a significant number of high-technology companies in Norway that have piezoelectric devices as part of their core technology. They encompass as diverse applications as signal processing in satellites, sonars, medical diagnostics and tunable lenses. In this project, we have chosen three focus-areas for study. One is piezoelectric thin-films for higher performance analog signal processing where the challenge is to simultaneously have low loss, strong coupling and high frequency. Another is electronic interfaces to piezoelectric transducers in order to enable remote powering of electronics devices by ultrasonic power transfer. This approach has challenges connected to effectiveness and low-power operation. The third is thin-film transducers for sensors and actuators where better models are needed in order to extract material parameters and improve designs, and where new ways to make the transducers are of interest.

Aktivitet:

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Temaer og emner

Portefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonGrunnforskningBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringVelferd, arbeidsliv og utdanningNanoteknologi/avanserte materialerEnergiEnergibruk i industriLTP2 Utdanning og livslang læringPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensBransjer og næringerVareproduserende industriLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivBransjer og næringerIKT-næringenPortefølje Utdanning og kompetansePortefølje Energi, transport og lavutslippNanoteknologi/avanserte materialerMikro- og nanoelektronikkMiljøvennlig energiEnergibruk i industriUtdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseEnergiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiPolitikk- og forvaltningsområderVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseEnergiMiljøvennlig energi, annet