Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Rethinking work inclusion for people with intellectual disability

Alternativ tittel: Nye måter å tenke arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming.

Tildelt: kr 12,0 mill.

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap for å styrke kompetansen om arbeidsinkludering for person er med utviklingshemming. Bakgrunnen for prosjektet er de store utfordringene knyttet til arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Til tross for politiske intensjoner, samt ratifisering av FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i 2013, er det svært få personer med utviklingshemming som har mulighet til å jobbe på ordinære arbeidsplasser. De mangler også reelle valgmuligheter. Prosjektet inneholder fire arbeidspakker som kombinerer bruk av kvalitativ og kvantitativ metode. Arbeidspakke 1 undersøker betydningen av arbeid for personer med utviklingshemming. Arbeidspakke 2 undersøker muligheten for nytenkning rundt arbeidsinkludering via arbeidsinkluderingsbedrifter. Arbeidspakke 3 undersøker hvordan sosialt entreprenørskap kan bidra til å øke arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Arbeidspakke 4 undersøker arbeidsgiveres kunnskap om holdninger til arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming og hvordan dette påvirker deres motivasjon og evne til å være innovative. Prosjektet skal vare i tre år (2018-2020), men er forlenget til vår 2021. UiT er prosjekteier. Samarbeidspartnere er NTNU, Høgskolen i Innlandet (INN), Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og University of Iceland. I 2019/2020 har vi fullført datainnsamlingen og jobbet med en vitenskapelig fagantologi om arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming som skal utgis på Universitetsforlaget januar 2021. Der presenteres funn fra alle arbeidspakkene. Vi har også startet arbeidet med å skrive vitenskapelige artikler og fagartikler. Pga pandemien er alt av presentasjoner på konferanser utgått dette året, men vi vil forhåpentligvis kunne presentere på konferanser 2021.

The project will provide research-based knowledge to strengthen competencies in work inclusion for people with intellectual disability (IDD) for the Social Education, sheltered workshops, NAV and the research field. Within public welfare services, there is a need for strengthening the ability to meet the challenges related to work inclusion for people with intellectual disability. We will approach the research area in an innovative way by using a mixture of methods and empasizing user involvement. Based on the project´s aim, four work packages have been designed, containing operationalized research questions, theoretical frames and methods. WP1 focuses on the meaning work and work inclusion for people with IDD. WP2 focuses on how service providers at sheltered workshops can succeed in work inclusion by being innovative, in collaboration with NAV and employers. WP3 focuses on how social entrepreneurship in social enterprises can increase work inclusion for people with IDD. WP4 focuses on employers´ attitudes and knowledge when it comes to work inclusion for people with IDD, and how this affects theire ability to be innovative. Dissemination of knowledge is stressed in the project and will enable the project results to yield benefits for the Social Education, service providers, end-users and the research field. The impact of the project is: 1) An improved Social Education when it comes to work inclusion for people with IDD. 2) Renewed practice and service providers with knowledge, skills and competence when it comes to work inclusion for people with IDD, and ability to transform theoretical knowledge and practical skills into innovative practices. 3) Increased theoretical understanding of how to succeed with work inclusion. 4) Increased research competencies among academic staff in Social Education. UiT will be the project owner. The project will be carried out in close collaboration with Norwegian and Icelandic partners from four universities/colleges.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester