Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Genome-directed breast cancer therapy

Alternativ tittel: Genomikk-styrt brystkreftbehandling

Tildelt: kr 14,9 mill.

Dette forskningsprogrammet består av to kliniske studier. Programmets målsettingen er å finne fram til mer målrettet terapi for pasienter med primær brystkreft og pasienter med metastatisk brystkreftsykdom. Pasienter med primær brystkreft med behov for medikamentell behandling før operasjon tilbys individualisert behandling basert på genomikk-analyser av tumorvevet. For pasienter med brystkreft med spredning legges opp til en ny eksperimentell cellegift-behandling basert på genomikk-analyser av tumorvevet. Målsettingen for programmet er to-delt; på den ene siden å begrense toksisitet ved å reservere agressiv chemoterapi til dem som virkelig har behov for det, og på den andre siden ved at vi optimaliserer kjemoterapi-behandlingen basert på genomikk-analysene for de som trenger slik behandling. I begge studier allokeres pasienter til behandlingsform basert på blant annet om de har mutasjoner i«vaktmester-genet» TP53 (30-40% av all brystkreft). En viktig målsetting er å designe nye målrettete kjemoterapiregimer for pasienter med svulster som har TP53 mutasjoner og / eller defekter en DNA reparasjonsmekanisme som kalles homolog reparasjon (20-25%) som begge er forbundet med dårlig prognose; her gir vi et nytt cellegiftregime, eventuelt et målrettet medikament som kalles en PARP-hemmer Fra alle pasienter tar vi prøver av svulsten der vi i tillegg til å analysere på TP53 gen-mutasjoner ser etter defekter in DNA reparasjonsmekanismer i tillegg til andre gendefekter for å finne ut hva som bestemmer følsomhet for behandlingen. Interims-analysen har vist generelt meget god effekt gjennom behandlingsarmene; ikke minst for de pasientene som kun har fått endokrin terapi, i det det synes som om dette er minst likeverdig med konvensjonell kjemoterapi, og gir betydelig mindre bivirkninger.

-

Breast cancer is the most frequent cancer form among Norwegian women, mounting to > 3,300 new cases on an annual basis. While therapy has improved significantly over the recent decades, about 20% of all patients develop systemic disease, for which treatment remains palliative. Patients with cancers harbouring mutations in cell cycle regulators like the TP53 gene (?guardian of the genome?) or genes involved in DNA repair like BRCA1 have a particular high risk of relapse. Although defects in these genes are associated with resistance to certain chemotherapeutics, merging evidence indicates that such defects may also sensitize cancer cells to treatment with other drugs. The aim of the present proposal is to develop more effective targeted therapy regimens against breast cancers harbouring such molecular defects. Moreover, by establishing predictive markers correctly identifying tumours benefitting from such therapies, we aim at improving outcome for patients harbouring such poor prognostic tumours. To do so, we aim at establishing a program integrating two clinical trials focusing on high risk breast cancers; one trial for locally advanced and one trial for metastatic breast cancers. In both trials, treatment will be directed by genomic defects identified in the individual tumours. In particular, we will exploit defects in TP53 and BRCA1/2 for therapeutic benefit in affected patients. Through the proposed program, comprehensive genomic analysis will be used to individualize cancer therapy to patients with breast cancer, in order to improve response to therapy, while avoiding side effects of ineffective treatment regimens.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering