Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Leopard - Wearable particle detector enabling safer working environments

Alternativ tittel: Leopard - Bærbar partikkel måler for sikring av arbeidsmiljø

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

273394

Prosjektperiode:

2017 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Partikler eller støv som asbest, aluminium og sement utgjør en stor trussel for vår helse når dette innåndes. Støvpartikler kan forårsake pusteproblemer, astma, KOLS eller kreft og i tilfelle en mulig tidligere død. NILU eller Norsk Institutt for Luft Forskning AS har forsket på partikler og støv i en årrekke. De har nå utviklet en ny bærbar teknologiplattform som gjør det mulig å monitorere i real-time støv typer og konsentrasjon i fabrikk haller og lukkede rom. Denne teknologien skal verifiseres gjennom Forskningsrådets FORNY2020 program. Dette verifiseringsprosjektet gjennomføres i samarbeid med Kjeller Innovasjon AS (KI). KI skal arbeid metodisk med å utvikle en spisset forretningsmodell, utarbeide en internasjonal markedsforståelse og tilhørende salgs-/distribusjonsplan. Leopard vil bli rigget som et eget selskap eller basere seg på en lisensavtale. Leopard har allerede tiltrukket seg oppmerksomhet fra ledende internasjonale industribedrifter som har HMS høyt på sin dagsorden. Leopard ligger helt i fronten ved sin nye proprietære teknologi.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020