Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Wavefoil - reduserer drivstofforbruk og bedrer komfort for skip

Alternativ tittel: Wavefoil - reducing fuel consumption and improving comfort for ships

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

273411

Prosjektperiode:

2017 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Wavefoil AS er et nyetablert teknologiselskap med utspring fra Institutt for Marin Teknikk ved NTNU. Selskapet kommersialiserer en patentsøkt bølgefoil som er et resultat av sju års delvis industrifinansiert forskning. Foilene bidrar til betydelig reduksjon av drivstoffkostnader og økt komfort for mannskap og passasjerer på fartøy. Bølger gir skip økt motstand og uønskede bevegelser. Dette gir både økt drivstofforbruk og redusert komfort. I stedet for å kjempe mot kreftene er ideen å utnytte bølgene som energikilde. Dette er ikke nytt og prinsippet er anerkjent i skipsindustrien. Gjennom sin doktorgrad har Eirik Bøckmann studert effekten som oppnås ved å benytte vinger plassert i skipets baug for å «stjele» energi fra bølgene. En slik vinge kalles i det videre en bølgefoil eller foilmodul. For gitte skipsskrog og bølgeforhold kan slike bølgefoiler redusere et skips drivstofforbruk med inntil 30% ved normale operasjonshastigheter. Dette er en betydelig reduksjon. Produktet Wavefoil installeres i skipsskroget, med aktuatorer for inn- og utfelling av bølgefoiler på babord og styrbord side. Foilene konstrueres i karbonfiber for å tåle de store utmattende lastene som vil forekomme, og vil i utfelt tilstand ikke medføre at skroget blir bredere enn uten foiler utfelt. Målsetningen med FORNY-prosjektet er å bringe Wavefoil fra TRL 4 til TRL 6. Teknisk sett skal prosjektet verifisere om slike bølgefoiler vil tåle de store påkjenningene de vil utsettes for i løpet av levetiden til et skip. Kommersiell verifisering omfatter markedsavklaring, pris- og kostnadskalkyler samt etablering av leveransekjede mot verft og rederi. CoFounder bistår selskapets ledelse, og har erfaring med kommersialisering av marinteknisk innovasjon gjennom oppbyggingen av Marine Cybernetics som ble solgt til DNV GL i 2014.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020