Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

DNA methylation in psychiatric disorders, and mediation of gene by environment effects, from birth to adulthood.

Alternativ tittel: DNA-metylering i psykiske lidelser, og modulering av gen x miljø effekter, fra fødsel til voksenliv.

Tildelt: kr 16,6 mill.

Psykiske lidelser er store bidragsytere til menneskelig lidelse og sykelighet. Deres prevalens øker, mens deres årsaker forblir langt fra forstått. En hovedgrunn til vår begrensede forståelse av disse forholdene er deres komplekse etiologi der genetiske, miljømessige og epigenetiske faktorer bidrar. For å forbedre livskvaliteten for pasientene må vi bedre forstå deres biologi, for å forbedre tidlig diagnose og behandling mot bedre utfall og forebygging. Dette prosjektet vil utforske nye aspekter ved genetiske og miljømessige bidrag ved å undersøke hvordan miljøet kan modulere genuttrykk ved å legge til merker på DNA, såkalt DNA-metylering (en epigenetisk modifikasjon). Vi vil fokusere på noe store psykiatriske forhold: skizofreni (SCZ), bipolar lidelse (BD), tvangslidelse (OCD på engelsk) og oppmerksomhetsdefekt hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD). Vi ønsker å ta opp hvordan DNA-metylering kan bli involvert i disse forstyrrelsene og hvordan disse modifikasjonene kan moduleres av miljøet. Dette prosjektet drar nytte av tverrfaglig ekspertise innen statistisk og funksjonell genetikk samt klinisk forskning. Vi vil fokusere på å identifisere endringer i DNA-metyleringer i SCZ, BD, OCD og ADHD, og deres endringer på tvers av egenskaper, i samspill med miljøfaktorer. Bedre forståelse av metyleringsmønstre kan gi ny innsikt i biologien til psykiatriske lidelser og potensiale for fremskritt i deres diagnose, forebygging og terapi.

Psychiatric disorders are major contributors to human suffering and morbidity. Their prevalence is increasing, while their causes remain far from understood. A main reason for our limited understanding of these conditions is their complex aetiology where genetic, environmental, and epigenetic factors are contributing. In order to improve quality of life for the patients we need to better understand their biology, to improve their early diagnosis and treatment towards better outcome and prevention. This project proposes to explore novel aspects in genetic and environmental contributions by examining epigenetics of 3 major psychiatric conditions: schizophrenia (SCZ), bipolar disorder (BD) and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). We want to address how epigenetic modifications (DNA methylation) can be implicated in these disorders and how these modifications can be modulated by the environment. This project will benefit from multidisciplinary expertise in statistical and functional genetics as well as clinical research. We will focus on identifying changes in DNA methylations in SCZ, BD and ADHD, and their changes across traits, in interaction with environmental factors and as potential targets for drug development and predictive tools. This research capitalizes on the infrastructure and experience from the Norwegian center for mental health research (NORMENT) and the K.G.Jebsen Centre of Neuropsychiatric Disorders (KGJN), in collaboration with leading national and international research groups. The proposed project will provide a unique opportunity to unite several scientific communities in Norway and worldwide by utilizing the data of NORMENT, KGJN, the Norwegian Mother Child Cohort, the Avon Longitudinal Study of Parents and Children and the consortium on persistent ADHD. Better comprehension of methylation patterns may offer new insight into the biology of psychiatric disorders and potential for advances in their diagnosis, prevention and therapy.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet