Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Longitudinal Study of music Therapys Effectiveness for Premature infants and their caregivers: international randomized trial (LongSTEP)

Alternativ tittel: Longitudinell studie på musikkterapiens effektivitet for premature barn og deres foreldre: internasjonal randomisert undersøkelse (LongSTEP)

Tildelt: kr 18,8 mill.

I forskningsprosjektet LongSTEP er hovedfokus relasjonen mellom premature barn og deres foreldre, og hvordan denne viktige tidlige tilknytningen påvirkes av musikkterapi under innleggelse på nyfødtintensivavdelingen og etter utskriving fra sykehuset. Økt overlevelse blant prematurfødte barn har medført en økt bekymring for langsiktige komplikasjoner og dårligere livskvalitet. Prematurfødsel har også varige psykologiske følger for foreldrene, og foreldre-barn-relasjonen. Å støtte opp om foreldres psykiske helse og forbedre kvaliteten på relasjonen mellom premature barn og deres foreldre i den postnatale perioden kan styrke båndene dem i mellom, noe som er en viktig forutsetning for senere utvikling av trygg tilknytning. Musikkterapeuter kan veilede foreldre i hvordan de kan bruke sang og stemmebruk i samspill med barnet, for å hjelpe barnet til å regulere seg eller for å oppnå kontakt. Å lære seg å kjenne igjen og tilpasse seg barnets signaler er sentralt. LongSTEP evaluerer effekten av musikkterapi på båndet mellom foreldre og barn, foreldrenes psykiske helse, og barnets utvikling. Prosjektet undersøker effekten og gjennomførbarheten av musikkterapitilbudet for denne målgruppen i norsk, europeisk og internasjonal sammenheng, med vekt på overgangen mellom sykehus og hjem. Musikkterapitilbudet bygger på, og stimulerer foreldrenes deltakelse, i kombinasjon med musikkterapeutisk støtte og veiledning som gjør det mulig for foreldrene å bruke sine egne stemmer og ressurser for å fremme utviklingstilpasset og samregulert samspill med barna sine. LongSTEP vil bidra til å fylle et viktig kunnskapshull ved å være det første prosjektet som utforsker musikkterapi over en lengre periode under og etter sykehusinnleggelse gjennom de første seks månedene etter fødsel, og ved å evaluere langsiktige resultater av musikkterapi for både spedbarn og foreldre i de første to årene av barnets liv. Utfallet av prosjektet vil være direkte relevant for utvikling av praksis og tjenester i de fem involverte landene, inkludert Norge hvor behandlingsformen er fortsatt ganske ny. Vi håper at resultatet fra denne studien vil gi svar på hvordan musikkterapi kan implementeres på norske nyfødtintensivavdelinger og i oppfølging av premature, slik at musikkterapi kan gagne premature barn og deres foreldre på best mulig måte.

-

Background: Preterm birth is a major medical, psychological and socio-economic problem worldwide. Music therapy (MT) is part of best practice in neonatal care in some countries, but is only emerging in Norway. A recent systematic review suggests positive effects of MT for preterm infants and parents/caregivers, but methodologically rigorous studies including long-term follow-up of infant and parental outcomes are missing. Objectives: Our aim is to provide evidence of the impact of MT on infant/caregiver bond, caregiver well-being and infant development. We will examine the effectiveness and feasibility of implementing MT within the Norwegian, European and international context, bridging specialist care and municipal health care settings. We will also provide the basis for examining cost-effectiveness and long-term outcomes beyond the project period. Methods: The study is a 2x2 factorial, international multi-center, assessor-blind pragmatic randomized controlled trial evaluating the longitudinal effect of MT on preterm infants and primary caregivers across 12 months. MT will be delivered during NICU and/or during a post-discharge 6-month period. The Postpartum Bonding Questionnaire will be used to evaluate bond. Parental depression will be assessed with Edinburgh Postnatal Depression Scale, and parental stress with Parental Stress Scale. Other standardized scales will be used to assess infant psycho- and socio-emotional development. Discussion: This study fills a gap in knowledge by assessing the longer-term impact of MT for preterm infants/caregivers, and of MT beyond the hospital context. Study outcomes are directly applicable to the development of clinical practice and will inform future research, theory and practice on a national and international level. By incorporating family-centered care, continuity of care, user involvement, and cultural relevance, this study contributes to improved rehabilitation.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering