Tilbake til søkeresultatene

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Patient-Centric Engineering in Rehabilitation (PACER)

Alternativ tittel: Patient-Centric Engineering in Rehabilitation (PACER)

Tildelt: kr 10,0 mill.

Gangfunksjonen og balanse hos mennesker er et komplisert tema og bevegelse for pasienter med protese er ganske utfordrende. I dette prosjektet har vi vært opptatt av å undersøke fysiologiske endringer og spesielt hjernebarkensaktiviteter hos pasienter med nedsatt gangfunksjon. Prosjektet ble delt i 4 forskjellige fokusområder for å kunne 1) måle fysiologiske, sensoriske og mobilitetsresultater med toppmoderne teknologier. 2) utvikle instrumenter for å forenkle og forbdre eksisterende instrumenter som brukes på lab idag. 2) bruke maskininnlæringsteknikker for å analysere dataene. 3) anvende brukerdesign for pasientens daglige behov. PACER prosjektet har samtidig fokusert på tverrfaglige samarbeidet mellom de forskjellige profesjonene og måten det samarbeidet kan utvikles på. Det siste nevnte er viktig da pasientsentrerte basert på digitaliserte helsetjenester vil få gradvis større innvirkning på norsk helsevesen i nær framtid. Det er derfor et voksende behov for å lære opp helsepersonell, ingeniører og designere i å samarbeide på et tverrfaglig og komplekst felt hvor helse og naturvitenskapelige fagfelt utfyller hverandre. En tverrfaglig forståelse, faglig respekt og en grundig forståelse av problemstillingen er viktige for å møte nye utfordringer med innovative løsninger i det helseteknologiske fagfeltet. OsloMet-storbyuniversitet har hatt en unik posisjon i kraft av å utdanne fagfolk til en rekke profesjoner og det prosjektet er et godt eksempel på hvordan de forskjellige profesjonene kan samarbeide. Gjennom prosjektet har PACER bidratt til å : 1) utvikle nye instrumenter for å måle hjerenaktivitet og andre fysiologiske parametere, 2) utvikle og teste nye metoder for å analysere hjerneaktivieter for personer med proteser og MS-pasienter 3) måle flere fysiologiske og bimekaninske parametere hos protesebrukerestudert 4) studere og utvikle nye metoder for å adaptere sensor-teknologi spesielt med hensyn til målinger av hjerneaktiviteter med pasientsenterte løsningner. Det er 3 phder som fullfører deres grad fra PACER prosjektet. I tillegg har 3 bachelorprosjekter og en internasjonal studentgruppe på studenter fra Nederland, USA, Frankerikke og Tyskland fullført deres prosjekter i regi av PACER prosjektet.

The PACER project has strengthened the technical and scientific expertise within the partner institutions. In this case, mainly towards rehabilitation and training of the future doctorates. In addition, the project has had the following effect: -Educating three Ph.D. students on cutting-edge topics in using sensors and fNIRS technology, machine learning, and design directed towards medical applications. It has also strengthened the scientific research level of the projects at the faculty of TKD, OsloMet, in collaboration with solid scientific partners both with the national and international partners. -Increasing the international scientific reputation and visibility of Norway in sensor technology (specially fNIRS technology), machine learning, and design in medicine by publishing our joint research results in prestigious journals and proceedings of highly reputed, refereed international conferences.

In patient centered services, digital technological solutions will continue to have gradually more impact on Norway's health system. It is therefore a growing need to train healthcare personnel, engineers and designers to collaborate in such a multidisciplinary, complex field where human and natural sciences complement each other in patient centered services. This impacts all levels of the "ecosystem" of these professions, and the most specialized people, the doctorates, are essential. These doctorates have the responsibility to train and lead sub-projects, which can further involve graduates and undergraduates. A cross-disciplinary understanding is one of the key elements to succeeding and meeting new challenges with innovative solutions. Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA) can educate and train doctorates, with the unique position of a multitude of professions - and with the right ambitions - to make collaborative projects across traditional fields. Central to succeed with this specific project at HiOA is the Motion analysis lab (Bevlab). The data from these patient groups is multivariate and difficult to comprehend, thus making the treatment and prevention strategies less effective. There is a need to develop hybrid models where sensor information combined with artificial intelligence tools provide patients and clinicians with simple information to adapt and make decisions, so that new and healthy behaviors are encouraged.The proposed project is a collaboration between several departments at HiOA, Simula Center, and Research Center CAIR at Agder University(UiA) in addition to international collaboration with the University of Southampton and the University of Washington. We seek, combined with our own funding at TKD, four PhD candidates. Main result of this project: Methods of training higher educated professionals with engineering, design and health science background to handle the challenges of the future health care system.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger