Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The Impact of Quality in Kindergarten for Better Mental Health in Children: A Norwegian Survey-Registry Linkage Study (MoBaKinder)

Alternativ tittel: Betydningen av barnehagekvalitet for barns psykiske helse: en kohort-studie koblet til nasjonale registre (MoBaKinder)

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektnummer:

273707

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2022

Geografi:

I MoBaKinder vil vi undersøke hvordan barnehager kan fremme god psykisk helse og livskvalitet hos barn. Målet er at kunnskapen skal brukes til å styrke potensiale til norske barnehager som helsefremmende. Nesten alle barn i Norge går i barnehage før de begynner på skolen. I dette prosjektet studerer vi om kvaliteten på barnehagetilbudet har betydning for barnas psykiske helse, livskvalitet og skoleresultater når de kommer i skolealder. Ved å koble data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) til Pasientregisteret og Nasjonale prøver kan vi se nærmere på om barn som har gått i barnehager med høy kvalitet har lavere risiko for å utvikle psykiske lidelser. Vi kan også studere om disse barna får bedre skoleresultater sammenlignet med barn som har gått i barnehager med lavere kvalitet. I MoBa er 7500 barnehagelærere spurt om å vurdere kvaliteten på barnehagen gjennom et omfattende spørreskjema. Mødrene til barna har svart på spørsmål om barnas psykiske helse, livskvalitet og utvikling gjennom hele barndommen. Dette gir oss kunnskap om hvordan barna utvikler seg over tid både før og etter at de har begynt i barnehagen. En av målsetningene er å studere om kvaliteten på barnehagetilbudet har større betydning for noen grupper barn som for eksempel barn fra familier med lav sosioøkonomisk status eller som begynte i barnehagen med utviklingsforsinkelser. Vi vil med MoBaKinder kunne identifisere kjennetegn ved barnehager som kan fremme god psykisk helse og livskvalitet hos barn.

Almost all preschool age children in Norway attend Early Childhood Education and Care (ECEC), in Norway called kindergartens, making ECEC an arena with great potential for promoting health and reducing social inequalities. In MoBaKinder, we will use available longitudinal data from The Norwegian Mother and Child Cohort Study in combination with data from national registries to investigate the impact of quality in ECEC for preschool children on child mental health, wellbeing and academic achievements. We will explore the relationship between quality of ECEC and these outcomes for vulnerable children, including children with low SES, biomedical risk or developmental difficulties prior to ECEC entry. MoBa includes mother reported life course data on more than 112,000 pregnancies. For approximately 7,500 participants comparative data have also been gathered from kindergarten teachers. Altogether, the data include comprehensive information on risk factors, child development, home and school environment, and rich data on ECEC quality. Data on mental disorders and academic achievements are available from national registries. Linking this information to MoBa provides a unique opportunity to explore long-term impact of ECEC qualities. The results will extend current knowledge by establishing longitudinal relationships between specific measures of ECEC quality, mental health, wellbeing and academic achievements in a Norwegian context for all children and children with vulnerabilities. By addressing tendencies to selection into high quality ECEC, we will ensure precise estimates. Results from MoBaKinder will contribute to an important and requested knowledge base to guide the development of new, evidence based quality standards for ECEC, well suited to the Norwegian society. By identifying such factors, results from MoBaKinder have the potential of being used for general health promotion, illness reduction, increased wellbeing, and for reducing social inequalities.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet