Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

GenØks artikler i open access - søknad om støtte fra NFR

Tildelt: kr 11 000

Søker om dekning av deler av utgifter i forbindelse med open access publisering i 2016.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet