Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2016

Tildelt: kr 26 000

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2016

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang