Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Norforsk

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

273878

Prosjektperiode:

2017 - 2017

Organisasjon:

Geografi:

Budsjettformål:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko