Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Scandinavian Conference on Image Analysis 2017

Tildelt: kr 99 257

Scandinavian Conference on Image Analysis, Tromsø 11-14 juni 2017 (SCIA 2017) SCIA er en internasjonal konferanse av høy kvalitet, arrangert første gang i 1980. Konferansen arrangeres annen hvert år, og alternerer mellom de nordiske land. Proceedings blir publisert av Springer Lecture Notes. Hvert åttende år arrangeres konferansen i Norge. For eksempel, så ble SCIA i 2009 arrangert i Oslo, og i 2001 i Bergen. SCIA arrangeres med "endorsement" fra IAPR (International Association on Pattern Recognition). Hvert nordisk land har sin egen underavdeling av IAPR. I Norge er dette Norsk forening for bildebehandling og mønstergjenkjenning (NOBIM). I 2017 er det altså NOBIM som arrangerer konferansen i Tromsø, i samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet. Robert Jenssen ved UiT er leder for NOBIM og general chair for SCIA. SCIA er et non-profit arrangement for NOBIM, og økonomisk sett er målet med konferansen å ikke gå med underskudd. SCIA er høyst relevant for IKTPLUSS. Blant annet kan det nevnes at mye av forskningsfronten innen bildeanalyse drives fram av utviklingen innen maskinlæring og AI med hensyn til prediktive modeller basert på nevrale nettverk (såkalt deep learning). SCIA 2017 har invitert 5 keynote speakers, der to er fra USA og tre er fra Europa. Dette medfører ganske store reiseutgifter og utgifter til hotell. Konferansen arrangeres på Scandic Ishavshotell, og medfører utgifter til dagpakke, bankett, leie av utstyr og rom, osv. De totale utgiftene til konferansen avhenger av antall deltakere. Per dags dato har ca 100 betalende meldt seg på. Hvis man tar utgangspunkt i 100+ deltakere til slutt, så er estimerte totale utgifter på nær 640 KNOK. Estimerte inntekter ved 100 betalende, gitt prisene som er satt for å være på nivå med tidligere utgaver av SCIA, er på ca 490KNOK. Dette betyr en differanse på 150 KNOK i negativt resultat. Med søkt støtte fra ITKPLUSS reduseres underskuddet for NOBIM til 50 KNOK.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet