Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Arctic Simulation

Tildelt: kr 77 802

Gitt at møter og diskusjoner som omtalt over fører fram, vil det etableres et prosjekt med målsetning å etablere en simulatorplattform som er kvalitetsmessig overlegen det som finnes i markedet per dato. Det stilles betydelig større krav til naturtro simulering; I tillegg til tradisjonell treningsvirksomhet, ønsker oljeselskaper og rederier i mye større grad å benytte simulatorer til pre-simulering av reelle operasjoner samt utforsking av operasjonelle grenser.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen