Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt for etablering av hovedprosjekt Fullskala testing av FEMM IT for NDT av stigerør

Tildelt: kr 99 999

Hovedmålsetting med dette forprosjekt har vært å fremskaffe grunnlag for en prosjektsøknad til DEMO2000 programmet. I hovedprosjektet skal et nytt inspeksjons system demonstreres og kvalifiseres for kommersielt salg for anvendelse på stigerør. Det har vært utarbeidet skisse for et hovedprosjekt i samarbeide mellom Ferrx og Lundin Norway. Denne prosjektskissen har blitt presentert flere oljeselskap og inspeksjons selskap for invitasjon til deltagelse i et hovedprosjekt, og det er oppnådd LOI fra 2 selskap. Et viktig delmål i forprosjektet har vært å definere kvalifikasjons tester som oppfyller kravene til TRL 6 definert i API 17N. I løpet av dette forprosjektet lyktes det ikke å få tilsagn om mulig installasjon av system på stigerør i bruk for full skala testing subsea, men videre forsøk vil bli gjort. Det har derfor vært undersøkt fasiliteter hvor tilfredsstillende alternative tester kan kjøres og hvordan gjennomføre de forskjellige deler av testingen, og vi mener å ha funnet adekvate løsninger. Et annet delmål var gjennomgang av kravspesifikasjon for systemets mekaniske beskyttelse med underleverandører for produksjon av prototype system som skal testes og deres budsjett estimat. Målsetningen med hovedprosjektet vil være kvalifikasjons testing av denne teknologien for inspeksjon av tilstanden i stigerør. Teknologien som kalles FEMM IT vil muliggjøre at inspeksjonen kan gjøres offshore for deteksjon av utmatting og skader som vil påvirke sikkerheten og levetiden.

Formålet med hovedprosjektet er å kvalifisere Ferrx sin FEMM IT teknologi for inspeksjon av stigerør seksjoner offshore på dekk. Ferrx har utvikler en ny og patentert målemetode (Ferrx ElectroMagnetic Method, FEMM) for måling av tilstanden i stål strukturer. Et FEMM system med kan med samme sensorer måle stress, utmatting, sprekker og metalltap i alle typer stålstrukturer. FEMM er unik som i feltanvendelse direkte kan måle materialendringer i stålet som vil kunne føre til utmatting. Et nytt systemkonsept kalt FEMM IT (Inspection Technology) har blitt utviklet. Dette systemet, som kan måle samme parametere som et FEMM system, består av fastmonterte sensorer på strukturen og et portabelt instrument som kobles til når måling skal tas. Slik blir systemkostnadene pr inspeksjonspunkt betydelig redusert. FEMM IT for inspeksjon av stigerør har blitt vurdert i.h.t. DNV-RP-A203 av DNV GL som basert på dette har utgitt teknologi sertifikat. FEMM IT målinger vil redusere behovet for å sende stigerør seksjoner til land for inspeksjon og dermed redusere operasjonelle kostnader og utvide perioden for sikker drift, og vil redusere risikoen for uønskede hendelser som kan føre til utslipp av hydrokarboner til sårbare havmiljø, som for eksempel arktiske farvann. I dette forprosjektet ansees de 2 største utfordringene å være oppnåelse av intensjonserklæringer fra O&G selskap som kan delta i hovedprosjektet og bidra med del-finansiering slik at tilstrekkelig finansiering oppnås for gjennomføring. Og videre at det kan defineres og sannsynliggjøres gjennomføring av en fullskala test som er akseptabel i.h.t. kravene for kvalifisering av produksjonsversjonen av FEMM IT for stigerør.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk