Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Etablere kunde og/eller sluttbruker avtaler for å sikre pilot testing av intervensjonsverktøyet først onshore for senere på norsk sokkel

Tildelt: kr 99 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

274150

Prosjektperiode:

2017 - 2017

Geografi:

Well Conveyor designer og utvikler ett batteridrevet trekkeverktøy for å kunne dra nytt og eksisterende utstyr inn i horisontale brønner uten bruk av elektrisk kraft gjennom kabel. Man kan dermed utføre intervensjoner og spesielt loggeoperasjoner på en mer økonomisk måte ved bruk av lettere intervensjons utstyr. Well Conveyor utvikler først en variant som fortrinnsvis er ment å anvende i landbrønner, men ønsker i dette prosjektet å avdekke behovet for ett batteridrevet trekkeverktøy for offshore applikasjoner.

Besøke potensielle partnere for å sikre videre arbeid og finansiering, og for å sikre pilotbrønner først onshore og videre offshore brønner på norsk sokkel.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk