Tilbake til søkeresultatene

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Tauseminar

Tildelt: kr 50 000

Formålet er å heve kompetansen hos bedrifter som har tau som en sentral del av sine leveranser, og legge til rette for at de kan utvikle og tilby ny teknologi. Ved utvikling av moderne produksjonsfelt for olje og gass går retningen mot prosessanlegg på havbunnen. Når prosessanlegget flyttes til havbunnen, ned mot 4500 meters dyp, øker behovet for løftekapasitet og dermed tåleevnen til tauet som brukes. Dette har gjort at tau har gått fra å være relativt simple bruk-og-kast-komponenter til å bli kostbar aktiva, med priser opp mot 50MNOK. Fibertau er et relativt nytt område hvor kunnskaps- og erfaringsgraden er naturlig lavere, samtidig som tauets oppdrift i vann kan gjøre tautypen svært nyttig. Derfor planlegger Teknova å organisere et seminar om moderne stål- og fiber-tauteknologi. Tiltaket må sees i sammenheng med det fruktbare samarbeidet mellom Teknova, UiA og NODE-bedriftene, etablert gjennom prosjektet SFI Offshore Mechatronics. Etter tauseminaret Teknova arrangerte i 2016 ga 92% av deltagerne 5 eller mer av 7 mulige poeng for hvor fornøyde de var, og 84% sa at de ønsket et nytt, tilsvarende seminar, og at de i så fall ville prioritere deltagelse der. Vi har derfor planlagt et nytt 2-dagers seminar i løpet av høsten 2017 med verdensledende eksperter som Mr. R. Verreet og professor R. Chaplin. Dette er eksperter med lang erfaring innen forskning, utvikling og evaluering av stål- og fibertau. Gjennom denne workshopen vil flere problemstillinger bli diskutert, noe som kan resultere i fremtidig forskning innen tilstandsbasert vedlikehold blant deltagerbedriftene. Gjennom økt forskning og innovasjon på dette området, økes bedriftenes konkurranseevne. En slikt felles satsing på området mellom UiA, Teknova og industrien vil være med å knytte det akademiske miljøet nærmere industrien, og øke forskningsrelevansen. Seminaret er planlagt å være todelt, med en del om ståltau og en del om fibertau. Detaljert program utarbeides i løpet av juni 2017.

Budsjettformål:

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet