Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Interactions between Professions, Organisation, and the Quality of Healthcare

Tildelt: kr 74 999

Lefo Legeforskningsinstituttet arrangerer årlig en forskerkonferanse med fokus på relasjoner mellom styring, profesjonell tilfredshet og medisinsk kvalitet. Forskningen på dette feltet er tradisjonelt fragmentert, både tematisk og disiplinært. Det er stort behov for fora der forskere fra forskjellige disipliner møtes, siden kunnskap på feltet produseres i ulike, separate, fagmiljø (medisin, samfunnsvitenskap, psykologi). Første gang, i 2013, finansierte Lefo hele konferansen, mens i de tre påfølgende årene har deltakerne dekket utgiftene. Deltakelsen har økt fra år til år, og etter hvert har vi også fått mer tverrfaglig deltakelse. Vi ønsker imidlertid å øke rekrutteringen, ikke minst fra forskningsmiljø som jobber med styring og organisering av helsetjenesten. Ett tiltak for dette er å invitere populære foredragsholdere og arrangere en paneldebatt. Dette medfører imidlertid økt kostnader. Vi har også erfart at en del forskere fra Sverige, Danmark og Finland, særlig yngre, ikke kan delta pga. knappe reisebudsjett. Større deltakelse fra yngre forskere er også et mål, og vi ønsker derfor å tilby reisestøtte for inntil åtte stipendiater. Konferansen planlegges av en arbeidsgruppe med representanter fra Norge, Sverige og Danmark. Konferansen og "call for abstracts" er lyst ut i Norge, Sverige, Finland og Danmark, i fagmiljø som har vært med på tidligere konferanser, samt i nye fagmiljø. Konferansespråket er engelsk.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester