Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Efficient Trustworthy Computing with Blockchains and Biometrics

Alternativ tittel: Effektiv og troverdig beregning med blokkjeder og biometri

Tildelt: kr 9,9 mill.

Blokkjeder har mange bruksområder i vårt moderne digitale samfunn, som f.eks. finansmarkedene og helsesektoren. Eksisterende blokkjeder har en del svakheter som forhindrer bruk i moderne digitale tjenester som krever høy datagjennomstrømning og kort ventetid, og som ikke sløser med energi. Dette prosjektet utvikler nye robuste blokkjedestrukturer, algoritmer og systemer basert på biometri, som fingeravtrykk, tale- og ansiktsgjenkjenning. I tillegg til grunnleggende forskning på tilgangsfrie datasystemer og algoritmer, bygger prosjektet også et prototypesystem for sikker og permanent lagring av digitale objekter, som helsejournaler og vitnemål. Vårt mål er å gi autentisitet og tilgjengelighet av lagrede objekter med et sikkerhetsnivå som ikke er mulig med eksisterende teknologi. Vi gjør dette ved å kombinere vår energieffektive blokkjedeprotokoll med biometri. Dette innebærer å forhindre uautorisert endring eller fjerning av data; selv om noen av datamaskinene i blokkjeden har feilet eller blir kontrollert av en angriper. Systemet sikrer at brukerne alltid kan hente lagrede objekter basert på sikker biometri-basert tilgang. Den potensielle nytten prosjektet gir er en betydelig bedring i tilliten til digitale objekter og tjenester, siden de er sterkt knyttet til deres eiere gjennom biometri. Dette kan bidra til å sikre ektheten og nøyaktigheten av viktige digitale objekter som helsejournaler og vitnemål. I denne rapporteringsperioden har vi hatt god forskningsaktivitet i form av flere masteroppgaver som støtter opp under utviklingen i prosjektet. Vi har også hatt god progresjon med utvikling av programvare for å understøtte forskningen i prosjektet. Prosjektpartner ved UiT er også bidragsyter inn mot et Horizon 2020 blokkjede relatert prosjekt: BlockMatNet. Tre av PhD studentene tilknyttet prosjektet er ferdige med sine prosjektperioder, men alle tre fortsetter å jobbe frem mot disputas. Vi forventer flere publikasjoner og disputas i første halvår 2023.

Blockchain-based systems, like Ethereum and Bitcoin, have reinvigorated the decentralized peer-to-peer computing model, and demonstrated that important globally-spanning services can be constructed without having a strong centralized component. This project aims to address the shortcomings of existing blockchains that prevents these structures from being used in services that require higher throughput and lower latency, and this without requiring energy-consuming proof-of-work. The starting point for addressing these concerns derives from key competence on scalable Byzantine consensus and biometrics within the project group. Beyond the basic research on novel blockchains, the goal is to leverage blockchains to construct a prototype system for secure and permanent storage of digital artifacts whose authenticity is verifiable, preventing both unauthorized data manipulation and data loss. Hence, a key criteria for the system is to always be able to retrieve a stored artifact, in spite of partial failures. Another major goal is to facilitate keyless, but secure, access to the storage. To accomplish these goals, we develop a novel biometrics-based blockchain, and a novel signature scheme, also based on biometrics. The project is timely, as it develops theory and experimental research prototypes for blockchain technologies, which are becoming an increasingly important part of our online world. The project is also feasible, as it builds on complementary research competences and strengths of the consortium partners. The potential impact is a substantial improvement in trust among participants in blockchain-based transactions where identification is a key attribute, such as in authenticating health journals and grade transcripts.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon