Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The XXX Nordic Hydrological Conference 2018

Tildelt: kr 0,13 mill.

Den XXX Nordiske Hydrologiske Konferanse (NHC) ble avholdt i Bergen med 145 deltakere. Konferansen ble arrangert av Norsk hydrologiråd i samarbeid med Nordisk Hydrologisk Forening (NHF). I alt ble over 114 bidrag sendt inn fra 24 land, derav 30 ble gitt av master- eller PhD-studenter. I tillegg hadde konferansen fem inviterte foredragsholdere. De fleste bidragene kom fra nordiske og baltiske land som utgjør NHFs virkeområde. Hovedtema for konferansen var «Hydrologi og vannressursforvaltning i en verden i endring». Dette temaet gjenspeiler viktige utfordringer både innenfor forskning og i offentlig og private sektor som forvalter vannressursene. Viktige deltema var vann i urbane områder, grunnvann, flom, klimatjenester, hydrologiske prosesser og modeller, vannkraft, vannforbruk, miljøvirkninger og vannkvalitet. Som en del av konferansen hadde vi en omvisning på Bryggen, der vi fikk innsikt i hvordan blå-grønne løsninger ble brukt for å redde denne verdensarven. Rory Dunlop fra Norsk Institutt for Kulturminneforskning, Guri Venvik fra Norges Geologiske Undersøkelser og Floris Boogaard fra Tauw har jobbet flere år med å bevare Bryggen og sto for omvisningen.

-

The organization Nordic Hydrological Conference (NHC) circulates among the members of the Nordic Association for Hydrology (NHF), and each member state has the responsibility to arrange the conference every 16 years. Last time Norway hosted NHC was in 2002 at Røros. 13-15 August 2018 the XXX Nordic Hydrological Conference will be held Bergen, Norway. The Norwegian Hydrological Council (Norsk hydrologiråd, NHR) is responsible for organizing the conference. The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) submits this application on behalf of the organising committee since NVE is a member of NHC and is a research perfoming institute according to the Research council of Norway. The Nordic Hydrological Conferences focus on the applied science and scientifically based decision-making. Hydrological knowledge is needed to enable decision making and planning related to daily, weekly, seasonal, annual, decadal perspectives for water for consumption, for the design and operation on infrastructure and for protecting the public against water related hazards. The main topic for the conference in 2018 is "Hydrology and water resources management in a changing world." The following sub-topic are identified for this conference: (i) Advanced methods and technology in hydrological modelling. (ii) Land atmosphere interactions in high latitude and cold regions. (iii) Urban groundwater (iv) Water in cities/Urban hydrology (v) Small catchment hydrology and flash floods (vi) Water consumption and environmental impacts. (vii) The role of hydropower in climate change mitigation and adaptation. (viii) Climate services - bridge the gap from science to management. The target groups for the conference are scientists, decision makers, and experts in the private and public sectors working with hydrology and water related problems. The conference is expected to attract participants from universities, research institutes, consultancy and private companies and the public sector.

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek