Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Norwegian part of the 2017/2018 European Values Study

Alternativ tittel: Den norske delen av den europeiske verdiundersøkelsen 2017/2018

Tildelt: kr 6,1 mill.

Nivået på tilliten til demokratiske institusjoner, politikere og partier er vesensforskjellige i de gamle demokratiene i Vest Europa og de landene i Øst- og Sentral Europa med en kortere demokratisk tradisjon og historie. Selv om demokrati er den foretrukne styreformen i alle landene, er det betydelig støtte til teknokrati, militærstyre og «sterke ledere som slipper å ta hensyn til valg og politikere» i en del land av landene i Øst og Sentral Europa. Det synes å være en betydelig kobling mellom personlige verdier og støtte til populistiske partier på tvers av det ideologiske spekteret av venstre- og høyrepopulistiske partier. Sammenhengen er moderat i styrke, men signifikant på tvers av de fleste land i EVS-materialet. Videre forskning må avgjøre om det er mulig å differensier videre mellom venstre- og høyrepopulistiske partier. Mens USA opplever store konflikter mellom tradisjonelle religiøse og autoritære verdier og moderne liberale og verdslige verdier med stor betydning for Amerikansk politikk, synes denne verdiendringen å ha kommet så langt i Norge at det er umulig å mobilisere et politisk flertall for tradisjonelle verdier.

The projects main objectives are (a) to ensure Norway's future participation in the EVS-project and access to the invaluable EVS/WVS data-set for Norwegian and international researchers, (b) to initiate excellent comparative research of great relevance to Norway and Europe in seven specific areas, and (c) to address some of the "big issues" in value change theory through advanced multilevel modeling. The projects secondary objective is to introduce a new generation of researchers to this field by - among other things - the training of two Ph.D. candidates. The seven areas are: (1) the level and sources of social capital under three different welfare state regimes, (2) the public's response to increased economic and social inequities, (3) the dynamics of trust in political institutions, (4) the new wave of migration and social, economic and cultural conflicts, (5) the hidden structural roots of European populism, (6) support for civil liberties and perceptions of external and internal threats in the new cold war, and (7) whether the new personalized religion are relational or individualized. A set of propositions for empirical testing has been developed for each of these areas. Several propositions are comparative and call for the use of multilevel models to correctly estimate effects across countries and time. Some of Norway's best researchers in this field have joined the research team, and the Department of Sociology and Political Science at NTNU has a strong record for research based on large comparative data-sets. The EVS/WVS data-set offers unique opportunities to test these propositions and many, many more. The research team will actively invite other researchers to make use of the data-set in their fields of research. In addition to the fields of research discussed in the application, the data-set covers family-values, work related values, support for norms and laws, position on ethical problems (abortion, euthanasia, etc.) and psycho-social well being.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam