Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Making Transparency Possible - Interdisciplinary dialogues

Alternativ tittel: Korleis kan transparens gjerast mogeleg? Tverrfagleg dialog.

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

274577

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Populærvitenskaplig framstilling - Norsk Dette prosjektet vil medverke til at publikum får innsikt og betre forståing for korleis finansmarknaden fungerer. Vi meiner at finansmarknaden treng offentleg debatt om juridiske og etiske spørsmål basert på open tilgang til informasjon. Dei sameinte nasjonar har inkludert regulering av finansmarknadar som eit av fleire mål for berekraftig utvikling. Dei siste åra har gravande journalistar medverka til avsløringar knytt til «Panama-papers», «Swiss Leaks» og «Lux Leaks» som viser korleis offentleg debatt om finansflyt vert hindra gjennom utbreidd bruk av hemmeleghald. Men samarbeid om gravande journalistikk på tvers av grenser har medverka til å skape merksemd om illegal finansflyt og skatteparadis. For å skape djupare innsikt og forståing er publikum avhengig av at journalistar har kunnskap og evne til å samle inn, vurdere og presentere komplisert informasjon på ein pålitelig måte. Prosjektet undersøker korleis me kan medverke til å styrke kvaliteten på slik gravande journalistikk. Det gjer me freiste å få til gjennom å etablere tverrfagleg dialog mellom gravande journalistar og fagekspertar på områder som økonomi, finans, revisjon, jus, media og journalistikk. Prosjektet starta i januar 2018. Det fyrste store arrangementet var ein workshop og konferanse for inviterte deltakarar som vart gjennomført over to dagar i februar 2018. Resten av året vart i hovudsak brukt til å arbeide med ein antologi på CappelenDam som vart lansert på ein konferanse i mars 2019. Antologien inneheld 19 originale artiklar basert på arbeidet i prosjektet. På konferansen i mars 2019 heldt Anya Schiffrin (Columbia University) og Joseph Stiglitz (Columbia University) keynotes om journalistikk, informasjonsasymmetri og finans.

This project seeks to contribute to improving the quality of cross border journalism on global financial markets related to illicit financial flows and tax havens in order to facilitate public debate and make public understanding of financial markets possible. The project will do this by analyzing journalism on the landmark cases Panama papers, Lux leaks and Swiss Leaks. First, we wish to understand better legal and ethical issues investigative journalists face when working on illicit financial flows and tax havens. Second, we seek to understand better how journalists interpret and communicate complex financial data. Thirdly, we seek to explore the emerging praxis of digital crossborder cooperation between journalists as part of such investigations. The project takes an inductive bottom-up approach employing qualitative methodologies such as interviews, focus groups and interdisciplinary workshops/dialogue. We begin with interviewing investigative journalists to understand better the real problems and challenges journalists faced when researching illicit financial flows and tax havens. These issues will form the basis for the interdisciplinary dialogue where we will make use of experts on international law, finance and economy to discuss (with investigative journalists) the research problems defined above. The research team is recruited from Law, economy and journalism studies, in addition to NGOs working in the field of illicit financial flows and tax havens.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FINANSMARK-Finansmarkedet

Finansieringskilder