Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Sustainable Management of heritage Buildings in a Long-term perspective

Alternativ tittel: Bærekraftig langsiktig forvaltning av verneverdige bygninger

Tildelt: kr 8,0 mill.

I det andre året av SyMBoL-prosjektet: - NTNU arbeidet med å fullføre og publisere resultater fra den gjennomførte teoretiske og eksperimentelle aktiviteten på: (1) mekaniske egenskaper karakterisering av de vanligste skogene; (2) kalibreringsmetode utviklet for å overvåke hygro-mekaniske reaksjoner av furu og eik ved akustisk utslipp (AE) NDT; (3) innvirkning av tetningsbehandlinger på furu og deres dynamiske dampsorpsjon; (4) undersøkelse av bevaringstilstanden til trehistoriske strukturer ved hjelp av AE / vakuum mikrobalanse. Formidlingsarbeid ved NTNU viste resultater presentert på 1st virtual EU Conf. On Fracture VECF1 og Mediterranean Conf. On Fracture and Structural Integrity (MedFract1). Så sendt til den 12th Int. Conf. On Structural Analysis of Historical Construction SAHC og Florence Heri-Tech. For det brede publikum gjorde NTNU et TV-intervju med NRK1 for å presentere SyMBoL-prosjektet. -NIKU jobbet for å publisere resultater om bevaring av distempermaling: Innendørs overvåkingsverktøy for risikovurdering og beslutningstaking i Kvernes stavkirke og for å hjelpe NTNU med å fullføre den multi-analytiske tilnærmingsapplikasjonen for karakterisering av syttende århundre dekorative veggmalerier i de to stavkirker i Eidsborg og Heddal. - PAS jobbet med å installere instrumentering og gjennomføre AE-overvåkingskampanjen i Heddal og Ringebu stavkirker valgt som casestudier i SyMBoL. AE-sonder overvåker stressavslapping på overflaten til utvalgte treobjekter. Dette stresset er forårsaket av endringer i relativ fuktighet som et resultat av ustabilitet i inneklimaet som også overvåkes (temperatur og relativ fuktighet). Konsentrasjonsantallet av partikler suspendert i luften overvåkes for å evaluere tilsmussingseffekten på overflater av innendørs elementer. Datastøttet modellering av tidsavhengig fuktrespons av massiv tre (kalk) sylinder har blitt avansert for å studere dannelse av dynamiske belastnings- / spenningsfelt over objektet. Tilnærmingen som består av beregningen av energifrigjøringshastigheten basert på J-integrert formel er evaluert. - GCI valgte og implementerte eksperimentelt program med fokus på karakterisering av historisk maling fra utvalgte stavkirker. Metode basert på å sammenligne adsorpsjonsisotermer for originalmaling og dens komponenter (dyrelim, kritt og pigment) innenfor fysisorpsjonens grense, ble utviklet. De første betingelsene for beregninger ble informert av resultatene av GC / MS (liminnhold i individuelle lag) og optisk mikroskopi (forhold mellom kritt og pigment) for prøver hentet fra kirker. Resultatene viser at pigmentvolumkonsentrasjonen for analysert maling er i området fra 87 til 95%. Metoder for måling av stivhet og fuktindusert dimensjonsendring ved bruk av nanoinduksjon ble utviklet og kalibrert ved bruk av laboratorieutarbeidet gesso. Disse metodene var imidlertid ikke i stand til å gi konsistente resultater for svært heterogene historiske prøver. For å forstå statistisk spredning av resultater fra mikromekanisk karakterisering, ble mikrostruktur av historisk maling av svamp analysert ved bruk av røntgenmikrotomografi.

-

The project partners: the Norwegian University of Science and Technology, the Norwegian Institute for Cultural Heritage Research, the Haber Institute of Polish Academy of Science and the Getty Conservation Institute, will launch a comprehensive research programme to measure the mechanical properties of real, aged historic materials in the laboratory, evaluate physical damage accumulation in wooden specimens mimicking historical objects and elements subjected to climate variations in the laboratory, and trace damage on site in two stave churches in Heddal and Ringebu using non-destructive measurement techniques. A quantitative assessment of risk of climate-induced physical damage will be thus provided for the environmental conditions (levels, fluctuations of varying amplitude, rate and duration) recorded at present or predicted for the future. The close collaboration with stakeholders i.e. National Trust of Norway, Norwegian Association of Church Employers and managers of the Norwegian Directorate for Cultural Heritage will guarantee development of the best possible preservation strategies for the sites. The project has the ambition to generalize the outcome to conservation management of the whole group of the existing stave churches (28) and to contribute internationally to the debate on managing indoor environments in historical buildings and museums for the protection of vulnerable art objects and furnishing in sustainable manner, which is currently in the spotlight of cultural heritage institutions worldwide. The methodological approach that uses cutting-edge experimental techniques characterizing historic, aged materials and allows physical damage to be quantitatively traced in the non-destructive way, makes it possible to refine current environmental guidelines for safe display of polychrome wood. This means that higher comfort for users/visitors can be provided with energy efficient/passive measures ensuring safe preservation of building and their contents.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek