Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The Oslo-Zhejiang Project: Humanistic Studies of Environment and Climate Change in China:

Alternativ tittel: Oslo-Zhejiang Prosjektet: Humanistiske studier av miljø og klima i Kina

Tildelt: kr 3,0 mill.

I en tid med intensive samfunnsdebatter om antropocenen og nødvendigheten av at menneskeheten tar fullt ansvar for å motarbeide klimaendringer og deres katastrofale følger, har de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagområder mye å by på. I 2020 har også korona-pandemien ytterligere forsterket humsam-fagenes betydning for å forstå de komplekse sammenhengene mellom menneske og natur. Disse fagene har et uutnyttet potensial for å øke vår forståelse av hvordan samfunn, kulturer og regioner håndterer naturen og hanskes med miljøendringer, og for å peke på løsninger på problemene som følger i kjølevannet av klimaendringene. Få steder på kloden er i så henseende viktigere enn Kina. Landet er ett av verdens mest forurensede og forurensende land, og er en stadig viktigere aktør innen det internasjonale klima- og helsearbeidet. Både Kina og Norge har behov for å utdanne flere med kompetanse til å forstå de menneskelige og sosiale aspekter av klimaendringer og miljøødeleggelser. For å utvikle slik kompetanse, arbeider dette prosjektet med å bygge nye, langsiktige strukturer for utdanningssamarbeid på Master- og PhD-nivå med basis i det avsluttede interdisiplinære prosjektet "Airborne: Pollution, Climate Change and Visions of Sustainability in China" og det nye prosjektet "Transcendence and Sustainability: Asian Visions with Global Promise?", begge finansiert av Norges Forskningsråd, og begge med samarbeidspartnere fra UiO og Zhejiang Universitet. Oslo-Zhejiang arbeider med to parallelle oppgaver gjennom utveksling av Master- og PhD-studenter innen miljø- og klimafeltet: 1. Utdanne norske studenter med grunnleggende kompetanse innen kinesisk språk, kultur og politikk, og gjøre disse i stand til å forstå, studere og håndtere spørsmål om klimaendringer og miljøødeleggelser fra et humanistisk og/eller samfunnsvitenskapelig perspektiv. 2. Utdanne flere kinesiske studenter fra humaniora og samfunnsvitenskap slik at disse settes i stand til å studere og arbeide med klima- og miljøspørsmål - spørsmål som i Kina så langt stort sett utelukkende har vært håndtert av naturvitere. En viktig del av denne utdanningen er å gi de kinesiske studentene mulighet for å studere i et internasjonalt miljø sammen med, blant annet, norske studenter ved UiO.

-

The Oslo-Zhejiang Environmental Humanities Project has its basis in the ongoing interdisciplinary research project "Airborne: Pollution, Climate Change and Visions of Sustainability in China". Airborne studies how policy, science, media and population interact in the face of air pollution in China. It engages scholars from the disciplines of China studies/sinology, anthropology, media science, atmospheric chemistry and political science. The new Oslo-Zhejiang Project will expand both the topic of enquiries in Airborne and the forms of collaboration. The main aim is to strengthen post-graduate Norwegian and Chinese students’ competence in the field of environment and climate change as seen from a humanities and social science perspective. Concretely, the project will ensure that researchers in the Airborne project, who already cooperate across disciplines and national borders, expand their collaboration to include joint teaching and supervision. Every year selected Norwegian students from China studies in the University of Oslo will be offered the unique possibility to study environmental issues from a humanistic and social science perspective together with Chinese students, in the Chinese language, at the School of Public Management, Zhejiang University. Chinese students, at the same time, will be offered the possibility of studying, in English, social science and humanistic subjects related to environment and climate change during one semester’s stay at the University of Oslo. In this way students from both China and Norway will be included into international top-level research in a field of particular global urgency, and they will strengthen their own competence in the field. Furthermore, the project will increase the exchange of academic staff between China and Norway, and develop long-term administrative structures for enhancing from below existing top-down institutional partnership.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research