Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Research and Education Partnership in Climate Change Impacts on Terrestrial Ecosystems

Alternativ tittel: Partnerskap for forskning og utdanning på klimaendringenes påvirkning på naturen i fjellet

Tildelt: kr 4,5 mill.

Klimaendringene og deres innvirkning på natur og mennesker stiller vitenskapen og samfunnet overfor helt nye og presserende utfordringer. Klimakrisen og naturkrisen - og løsningene på dem - krysser tradisjonelle disiplinære, sektorielle og nasjonale grenser. Dette betyr at vi trenger samarbeid på tvers av alle disse grensene for å møte krisene. RECITE bygger på overbevisning om at det å bringe vitenskap og utdanning tettere sammen er en virkningsfull, men underutnyttet nøkkel til å skape og ta i bruk den kunnskapen som trengs for å løse klimakrisen og naturkrisen. RECITE utforsker, utvikler og tester derfor ut metoder for studentaktive forskningserfaringer. Vi undersøker hvordan det å delta aktivt i forskning kan være en læringsarena som fremmer viktige ferdigheter og kompetanser hos studentene, samtidig som studentene bidrar aktivt i den forskningen som trengs for å møte klima- og naturkrisen. Ved å delta i "ekte" forskning kan studentene for eksempel få kunnskap og praktisk erfaring med relevante vitenskapelige teorier og praksiser, og de kan tilegne seg nøkkelferdigheter innen samarbeid og prosjekt- og datahåndtering. Ved å gå utenfor de klassiske læringsarenaene og delta i "ekte" forskning kan vi også tilby studentene en større faglig verktøykasse ut over de tradisjonelle studiepoengene - de kan få sertifisering i vitenskapelige metoder og de kan få være bidragsytere i forskningen. For å oppnå alt dette samordner vi forskningen og utdanningene våre, og vi tilbyr studenter, fra BSc til PhD, ulike typer praktisk erfaring med klimarelatert forskning. RECITE-teamet har organisert kurset Plant Functional Traits Courses (PFTC) i Kina, Peru, Vestlandet, Svalbard, og gjennom dette har vi gitt mer enn 100 studenter fra 25 land praktisk opplæring i økologiske metoder basert på planters funksjonelle trekk. Vi har tilbudt praksis i forskningen i våre egne forskningsgrupper til 60 internasjonale studenter. Sammen med studentene har vi samlet inn og publisert unike data om planters funksjonelle trekk fra fem fjellregioner på fire kontinenter, og vi har også samlet data om studentenes forskningserfaringer. Vi bidrar gjennom dette med ny kunnskap om planters funksjonelle egenskaper langs høydegradienter, samt at vi birdrar til en bedre forståelse av hvordan vi kan støtte studentenes læring gjennom å gi dem reelle forskningserfaringer. RECITE er ledet at Universitetet i Bergen med partnere fra Bjerknessenter for klimaforskning, Universitetssenteret på Svalbard, Chinese Academy of Sciences i Chengdu, University of Arizona, og University of Minnesota.

Outcomes: - We have developed the International Plant Functional Traits Course (PFTC) taught the course four times - 105 student s form 62 institutions in 25 countries have participated in the courses, receiving hands-on training in plant functional trait-based ecology - Students have been involved in science communication - 60 students from WWW countries have visited our labs for research internships - We have produced collaborative research papers, R packages, communication, and outreach - We have held 6 research workshops We have developed course and teaching material Impacts: - A large and international group of students have gained training and international research practice experience in plant functional traits ecology and best-practice data workflows - We have built and maintained an active and visible network of 140 plant functional trait ecologists from 33 nationalities - We have developed, implemented, documented and shared better practices around student research experiences - We are producing new knowledge and comparative data on trait responses along altitudinal gradients in five mountain ranges on four continents

The scientific and societal challenges arising from climate change and its impacts on ecosystems demand an international collaborative effort to develop the research and education needed to meet these challenges. RECITE brings together five partner institutions across Norway (University of Bergen; Uni Research; The University Centre at Svalbard), China (Chinese Academy of Sciences), and USA (University of Arizona) in a collaborative effort to develop strong international research and educational methods and outputs. The overarching goal of RECITE is to support the partner institutions in becoming leaders in internationally collaborative climate change research and education by coordinating research efforts and offering students international experience in climate-related research, training, and exchange. RECITE will i) strengthen climate change research and educational collaboration on an international level, ii) train students at all levels of higher education in climate science, iii) develop and implement in programs courses that offer relevant research, workplace, and international experience, iv) exploit the potential in the consortium for high-impact collaborative research, v) build towards a future research cluster involving all research partners, and vi) disseminate results and lessons from students and staff collaborative work and experience. RECITE will provide unique and high-quality opportunity for support in different aspects of climate research and education. We will train students, do new research, engage in scientific collaboration, and, as the most novel aspect, we will experiment with, build knowledge on the impact of international internship experience on student motivation and learning, and implement such experiences in our programs. We will disseminate widely. Challenges are minimal and can be effectively mitigated as RECITE builds on top expertise in all relevant fields and a history of successful collaboration between the partners.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research