Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Connecting hands-on-PRactice and Innovative MArine ecological sampling methods and analysis tools for enhancing student LEARNING

Alternativ tittel: Kombinering av PRaktiske og Innovative MArinøkologiske prøvetakingsmetodar og analyseverktøy for å auka student LÆRING

Tildelt: kr 4,5 mill.

PRIMA LÆRING har som mål å utdanne høgt kvalifiserte kandidatar innan marinbiologi og havforsking og å styrke fagleg nettverk mellom etablerte forskarar i Norge og Sør Afrika. Prosjektet vektlegg utdanning gjennom forsking og at unge forskarar får internasjonal erfaring knytt til eit etablert fagleg nettverk. Aktive læringsformer er sentrale. Desse inneber i) praktisk feltopplæring i prøvetaking med avansert og verdsleiande teknologi ombord i havforskingsbåtar i Benguela oppstraumsøkosystemet og i Norske område; ii) analysering av akustiske og optiske data; iii) analysering av biologiske data. I PRIMA LÆRING møtes forsking og undervising. Prosjektet organiser arbeidsmøter, intensive universitetskurs og forskingstokt. PRIMA LÆRING finansierer utveksling og reisestipend mellom Norge og Sør Afrika for Masterstudentar, PhD-studentar og vitskapleg tilsette. PRIMA LÆRING gir også reisestøtte til studentar som tek kurset BIO299 Forskingsprosjekt (10 ECTS) innan tema frå Benguela.

-

The PRIMA LEARNING is a project on active student learning in marine science. We will build new knowledge through basic research, and educate highly qualified marine scientists with international experience and networks. The approach is to adopt innovative teaching and learning methods and to integrate hands-on-learning of practical skills required for marine ecological field studies for academia, research institutes and the industry. PRIMA LEARNING involves access to world-class ocean going research vessels in one of the four most productive ecosystems of the world (the Benguela Upwelling Ecosystem) and in Norwegian areas. Students will learn from sampling using the most innovative sampling methodologies including, for example DeepVision, multi-frequency acoustics, and optics. The students will learn about sampling methodologies and the processes from planning to conduct field studies and to quality assure, analyse, and interpret the collected data using modern analysis tools. PRIMA LEARNING is unique through the connections of two Centre for Excellence in Teaching at the University of Bergen (bioCEED & ActLearnMar), strong research environments in South-Africa, and a Centre for Research-based Innovation at the Institute of marine Research (CRISP), and the FAOs flagship for developing sustainable fisheries considering climate and pollution impacts (EAF-Nansen program). These collaborations will allow students and young researchers in marine sciences obtaining training and education in advanced methods for marine science. We will provide scientific and educational meeting places in the form of workshops and intensive training courses, exchange opportunities and travel grants to facilitate capacity building, as well as collaborative networks. Through these meeting places cross-fertilization of ideas, collaboration on capacity building through research and joint research projects will ensure sustained long-lasting structures.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research