Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Enhancing world-class research and education in biofilm and antibiotic resistance by strengthening cooperation between Norway-Brazil-USA

Alternativ tittel: Forskning og utdanning innen biofilm og antibiotikaresistens: et samarbeid mellom Norge, Brasil og USA

Tildelt: kr 4,5 mill.

RESISPART er et norsk-brasiliansk-amerikansk konsortium mellom Universitetet i Oslo, med det primære målet å styrke verdensklasse- forskning og utdanning i de kombinerte feltene innen biofilm og antibiotika resistens. Partnerskapet er basert på et allerede etablert og vellykkede samarbeid mellom individuelle forskere. Med INTPARTs støtte arbeider vi for å styrke og utvide kvaliteten på samarbeidet vårt ved å implementere utdannings- og forskningsaktiviteter som fremmer konvergente interaksjoner. Gitt den globale utfordringen som er adressert i prosjektet ved antimikrobiell resistens, som WHO betegner den største helsetrussel mot menneskeheten, har arbeidet et sterkt fokus på å fremme globale nettverk innen slik forskning og utdanning. RESISPAT-gruppen har så langt organisert 2 årlige internasjonale møter: den første i Chicago, 2018, og den andre i Brasil, 2019. Forskere og studenter var involvert fra alle institusjonene og møttes for seminarer og workshops rundt temaet antimikrobielle resistens, og kommuniserte forskning til et større publikum. Utveksling blant ansatte og studenter fra forskjellige partnere ble organisert, med fokuset på å styrke sammenhengen mellom forskning og utdanning. Ledere fra prosjektet og institusjonene møttes for å styrke det langvarige forholdet mellom institusjonene ved to anledninger. Som følge av dette ha det vært utarbeidet en samarbeidskontrakt mellom UNICAMP og UiO med deltagelse fra ledelsen, som nå er i de siste fasene før de blir signert. I tillegg, har dekanen fra Det odontologiske fakultet ved UiO vært i front med å besøke UiC i forhandlingsmøter i 2019 sammen med den sentrale administrasjonen på UiO for å etablere et langvarig samarbeid. Vi jobber også med en massive online course (MOOC) rundt antimikrobiell resistens sammen med partnerne, og vi får pedagogisk støtte fra LINK-gruppen på UiO med innhold, videoer, quizer og interaktive verktøy. Høydepunkter fra prosjektet er presentert på våre nettsider med nyheter og aktiviteter sammen med nettsider presentert av samarbeidspartnerne våre. Ved å styrke samarbeidet bidrar vi på den ene siden til universitetets oppdrag: å forberede fagfolk til å være godt rustet til å møte denne globale utfordringen. På den annen side skaper vi et sterkt forskningsutdanningsmiljø som støtter innovative tiltak i kampen mot antimikrobiell resistens. Prosjektet er et samarbeid mellom UiO i Norge, UiC, Forsyth Institute og J. Craig Venter Institute i USA, og UNICAMP i Brasil.

-

RESISPART is a Norwegian-Brazilian-American consortium led by the University of Oslo (UiO), with the primary goal to enhance world-class research and education in the combined fields of biofilm and antibiotic resistance. The partnership is based on already established successful collaborations on a researcher to researcher basis. With INTPART support we are working to strengthen and expand the quality of our collaborations by implementing education and research activities that foster convergent interactions. Given the global challenge addressed in the project -antibiotic resistance, appointed by WHO as one of largest threatens to humanity- the work has a strong focus on promoting global networks. The RESISPART group has so far organized two annual international meetings: the first in Chicago in 2018, and the second in Brazil in December 2019. In these, researchers and students from all involved institutions have met for seminars and workshops on antimicrobial resistance, and disseminated their research to large audiences. In 2021, selected members met in Brussels, in connection with a symposium on Antibiotic Resistance, organized and presented by RESISPART partners in the CED-IADR Annual Meeting. Exchange visits of staff and students involving the different institutions have been organized, with special focus on strengthening the link between research and education. In 2020 and 2021, online seminars were implemented to enable students and staff to share knowledge and interact during the pandemic restrictions. To address one of the overall goals of consolidating long term collaboration between the institutions, heads of the project and the institutions have met on different occasions, and a contract between the rectors at UNICAMP and UiO, with the participation of the Dean of the respective Dental Faculties, has been signed. In addition, the dean at the Dental Faculty at UiO has been in the forefront, visiting UiC together with the central administration at UiO for negotiation meetings in 2019 to establish a long-term collaboration. Finally, a massive open online course (MOOC) on antimicrobial resistance is currently under development as a joint effort, with pedagogical support (content, text, videos, quizzes and interactive tools) from the LINK team at UiO. Highlights of the project are regularly updated on the websites created by the group for dissemination of activities, and also provided by each of the respective international collaborator institutions. By strengthening our collaborations, we are contributing, on one hand, to the university's mission to prepare professionals equipped to confront the global challenge represented by antibiotic resistance. On the other hand, we are working to create a strong research education environment supporting innovative discoveries in the fight against resistance. The project is a collaboration between UiO in Norway, UIC, the Forsyth Institute and J Craig Venter Institute in USA, and UNICAMP in Brazil.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research