Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Useful Arctic Knowledge: Partnership for research and education.

Alternativ tittel: Nyttig kunnskap om Arktis: partnerskap innen forskning og undervisning i tverrfaglige temaer.

Tildelt: kr 4,5 mill.

Hovedmålet i UAK-prosjektet er å etablere partnerskap mellom undervisnings- og forskningsinstitusjoner i Norge, USA og Canada innenfor utvalgte temaer i Arktis som er: (1) Studier av naturlige og menneskeskapte faresituasjoner, hvordan disse kan overvåkes og hva som må gjøres for å minske risiko og konsekvenser. (2) Status og endring av støynivået i havet siden dette er påvirket av skipstrafikk, turisme og ressursutnyttelse i Arktis. (3) Tverrfaglig data-innsamling og data håndtering er tema for en workshop hvor både forskere og data eksperter får trening i utvikling og bruk av integrerte observasjonssystemer. Det vil bli et økende behov for undervisning innenfor datahåndtering siden datamengden, særlig fra satellitter, vil øke dramatisk i de kommende årene. (4) Lokale observasjonssystemer som er viktige for lokalsamfunnet er under utvikling i mange Arktiske regioner og forventes å spille en viktig rolle i framtidige observasjonssystemer. I 2021 har tre nye institusjoner fra USA og Canada blitt partnere i prosjektet. På grunn av pandemien har utveksling mellom partnerne i Norge og USA/Canada ikke blitt gjennomført etter planen. Den eneste utvekslingen har vært fire PhD/Master studenter fra USA/Canada som kom til Norge for å delta i forskerskolen ombord i KV Svalbard. Som resultat av den vellykkede forskerskolen i 2020 ville Kystvakten tilby en tilsvarende forskerskole på KV Svalbard fra 5 til 18 juni 2021. Denne forskerskolen ble organisert som del av et vitenskapelig tokt nord for Svalbard med fokus på praktisk trening i bruk av ulike instrumenter til observasjon av is og hav. Toktet gav studentene en unik mulighet til å lære om feltarbeid og datainnsamling innen oseanografi, akustikk og sjøisforskning. Deltagerne var internasjonale med både unge og eldre erfarne forskere. Ialt 7 instruktører og 12 studenter fra 9 land deltok. Planleggingen av toktet var utfordrende siden deltagerne var internasjonale og pandemien medførte reiserestriksjoner til både Svalbard og fastlands-Norge. Programmet inkluderte arbeid på isen hvor studentene lærte å bruke forskjellige instrumenter til data innsamling. Aktivitetene bestod i å måle snø- og istjukkelse, ta isprøver for å måle vertikale profiler, og måle isrygger. Droner med kamera ble brukt til å ta høyoppløselige bilder av isen, og undervannskamera på en ROV ble brukt til å observere undersiden av isen, der blant annet mengder av isalger ble funnet. En laser scanner ble brukt til å lage høyoppløselige 3-D bilder av isrygger. Satelitt SAR data fra Sentinel-1 og RADARSAT-2 ble nedlastet daglig for regional kartlegging av isen og planlegging av in situ målinger på utvalgte isflak. SAR dataene ble lastet ned i nær sanntid, som var viktig for isnavigasjon og tidsplanlegging under toktet. Oseanografiske målinger ble innhentet med profilerende instrumenter (CTD og XBT) og bunnforankrede rigger som ble tatt opp under toktet. En akustisk bøye ble satt ut for å måle bakgrunnsstøyen under isen i løpet av toktet. Drivende isbøyer fra International Arctic Buoy Program ble satt ut for å måle isdrift og andre parameter i løpet av det kommende året. Aktivitetene ombord i isbryteren og på isen ble dokumentert i en mengde video opptak som senere ble redigert og satt sammen til material for bruk i undervisning og i generell formidling av Arktisk forskning. Forskerskolen inkluderte samarbeid med NORCE, CIRFA-prosjektet på UiT og Met.no. Under toktet hadde studentene i oppgave å organisere og arkivere de ulike dataene slik at de kunne prosesseres og analyseres i ettertid. Å lære om data håndtering fra start til slutt som del av et felt eksperiment var et hovedmål for forskerskolen. Datahåndtering på tvers av fagdisipliner er nytt for mange studenter og kompetanse på dette området vil være nyttig i fremtiden. I løpet av 2021 har arbeidet med de ulike aktørene i Longyearbyen fortsatt, der målet er å forbedre samarbeid mellom lokalsamfunnet og forskermiljøene på Svalbard. Arbeidet involverer en bredere gruppe av forskere, som inkluderer CULTCOAST prosjektet som ledes av NIKU og omhandler kulturminne forskning og medlemmer i Svalbard Social Science Initiative. Målet er å gjøre artisk forskning mer relevant for lokalsamfunnet og støtte opp under tilpasningen til klimaendringene og nye økonomiske utfordringer på Svalbard. Det er avholdet digitale og fysisk møter i løpet av året og en ny workshop er planlagt som del av Svalbard Science konferansen i november 2021. UAK har fortsatt samarbeidet med EU-prosjektene INTAROS og CAPARDUS med målsetting om å bidra til arktiske standarder og retningslinjer knyttet til observasjonssystemer, data håntering og kommunikasjon mellom forskning og samfunn. Utvekslingsbesøk mellom Norge og USA/Canada ble ikke gjennomført som planlagt i 2021 på grunn av pandemien, men planlegges for 2022. Rapporten fra forskerskolen i 2020 blitt ferdigstilt og lagt inn på websiden for prosjektet (http://uak.nersc.no)

UAK will develop long-term collaboration between Norway, Canada and USA to improve multidisciplinary in Arctic research and education. AUK is focussed on selected topics of importance to local communities and operators in the Arctic, namely the nature of natural and human-made hazards and ocean acoustic environment, all of which can have significant negative impact. The research and training activities will be implemented through Research School, workshops and exchange visit program for PhD students, Post-Docs and senior scientists. UAK will contribute to establishment of educational programs within Arctic research supporting the cross-disciplinary activities in INTAROS. The traditional education programs at Norwegian Universities are primarily domain specific e.g. natural science, social sciences, scientific data management, and community based monitoring. UAK aims to bring in more multi-disciplinarity into education programs at the involved Norwegian universities. In UAK we will address the following topics 1) Cross-disciplinary data management and integration. 2) Natural and man-made hazards 3) Ocean acoustic environment 4) Community based monitoring 5) Communication between research and communities The partnership consists of Nansen Environmental and Remote Sensing Center, University in Bergen - Earth Science, Western Norway University of Applied Science, The Norwegian Meteorological Institute, University of Colorado, University of Manitoba, and University of Calgary. In 2020 three new partners from Canada and USA joined the project:Carleton University, Scripps Institution of Oceanography (SIO), and Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) have all undergraduate and graduate educational programmes within the topics of the UAK project. The will contribute to the exchange of young scientists and the training activities in the last year of the project

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research